Archive for 5 vasario, 2021

Diskutuojame dėl atnaujinamo ugdymo turinio

Visą sausį vyksta švietimo pagalbos tarnybų ir švietimo centrų, kitų institucijų intensyvus darbas nuotoliniu būdu diskutuojant ir aptariant atnaujinamą ugdymo turinį. Dėmesys atkreipiamas į mokinių kompetencijas, kurias turėtume ugdyti. Didžiausi mūsų patarėjai ir nuomonių reiškėjai yra rajono mokytojai, kurių siūlymai ir pastabos yra esminės atnaujintam ugdymo turiniui sukurti. Ačiū mokyklų mokytojams, pateikusiems pastabas, įžvalgas dėl […]

Veiklos planavimas, mokinių olimpiadų organizavimas – virtuali aplinka

Vasario 2 d. virtualioje aplinkoje rinkosi istorijos mokytojai aptarti mokinių istorijos olimpiados organizavimo klausimų, vasario 3 d. technologijų mokytojai virtualiai aptarė savo dalyko – technologijų olimpiados organizavimą. Sausio mėnesį aptarti, kaip organizuoti olimpiadas mokiniams nuotoliniu būdu, rinkosi lietuvių kalbos ir literatūros, fizikos, dailės, matematikos, rusų, vokiečių kalbų mokytojai, veiklą aptarė kiti mokytojai. Pandemijos sąlygomis, kai […]