+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kvalifikacijos kursų programa

Sausio mėnesį Švietimo pagalbos tarnybos pedagoginės psichologinės pagalbos specialistai veda 60 valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų mokymus nuotoliniu būdu rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogams. Klausytojai – daugiausia iš Šilutės lopšelių-darželių „Žvaigždutė“ ir „Žibutė“.

Kiekvienas kursuose dalyvavęs pedagogas atsiskaitys už per 32 teorijos, 16 praktinio darbo ir 12 savarankiško darbo valandų įgytas žinias. Reikės parengti ir pristatyti pasirinkto specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio ugdymo ir pagalbos jam organizavimo darbo analizę.

Programos dalyviai, išklausę programos kursų numatytas temas ir pristatę atsiskaitymo darbus, pagilins turimas žinias ir kompetencijas.

Janina Toleikienė,
Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja