+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

STEAM veiklų kaleidoskopas ikimokyklinėse įstaigose

Lapkričio 12 d. rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojos virtualiame susirinkime dalijosi savo darbo patirtimi „STEAM metodo pritaikymas  ugdomojoje veikloje“. Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos mokytoja Sonata Rangienė  parengė informatyvų pristatymą „STEAM veiklos“. Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio mokytoja Simona Jakštienė pasidalijo savo patirtimi ”Tyrinėjimai ir eksperimentai priešmokyklinio ugdymo grupėje.“

Prisijungė per dvi dešimtis priešmokyklinio ugdymo mokytojų. Sonata Rangienė ir Simona Jakštienė pasidalijo  savo darbo patirtimi. Pateikė daug naudingos informacijos, kaip galime paįvairinti kasdienį vaikų ugdymą,  pasitelkiant STEAM metodiką. Pedagogės pademonstravo daug įvairių tyrinėjimų, eksperimentų, meninių darbelių, informatyviai viską išaiškino. Kiekviena praturtinome savo žinių bagažą naujovėmis. Metodinio būrelio pirmininkė Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos Traksėdžių skyriaus mokytoja Lilija Venckienė pateikė metinę veiklos ataskaitą. Pasidžiaugėme, kad ir toliau semiamės naujų žinių, įveikdamos nuotolinio darbo iššūkius.

STEAM ugdymas-integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas kuris apima: gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką. STEAM – tai iš anglų kalbos kilęs akronimas, kuriame užšifruotos keturios disciplinos: Sience- mokslas, Technology- technologijos,  Engineering- inžinerija, Arts- menai ir kūryba ir Maht-matematika.

Žiūrint ugdytojo ir ugdytinio akimis, geriausia veikla yra ta, kurioje ugdytojas jaučia palikęs dalį savęs, o ugdytinis – suradęs save. Džiaugėmės, pasidalijusios ir praturtinusios viena kitą savo ieškojimais ir atradimais.

Lilija Venckienė,
Priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos Traksėdžių progimnazijos skyriaus priešmokyklinio ugdymo mokytoja