Kas įtakoja pamokos kokybę?

Lapkričio 10 d. rajono etikos mokytojai virtualiame susirinkime dalijosi nuomonėmis, kolegialiąja patirtimi, kas įtakoja pamokos kokybę. Kolegos kolegoms siūlė geriausias savo patirtis, informacines nuorodas, įvairią informaciją, kuri gali pasitarnauti etikos pamokos kokybei.

Mokytojai pasidalijo naudojamų platformų ypatumais ir privalumais etikos pamokoje, informacinėmis  nuorodomis. Mokytojai dalijosi praktine patirtimi, kaip , ieškodami etikos pamokos įvairovės patys kuria kryžiažodžius, interaktyvias ir kitokias užduotis, išnaudoja įvairias, IT galimybes. Kolegos kolegai patarimai buvo vertingi. Dalyvavome gausiai, bendravome nuoširdžiai. Etikos pamoka tokia pat svarbi, kaip ir kitų dalykų: matematikos, lietuvių, todėl tikslinga rūpintis ir jos kokybe bei įvairove, mokinio ir mokytojo ryšiu ir rezultatu pamokoje.

Daiva Jakienė,
Šilutės pirmosios gimnazijos etikos mokytoja,
Etikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė