Archive for lapkričio, 2020

Iššūkiai ugdant specialiųjų poreikių vaikus

Lapkričio 20 dieną įvyko virtualus specialiųjų pedagogų ir logopedų susirinkimas. Buvo aptarta dviejų metų veikla, išklausyti trys pranešimai. Simona Griciūtė, Šilutės Martyno Jankaus specialioji pedagogė, pristatė savo ir kolegės logopedės Sandros Montvilės organizuotą respublikos projekto „Pasaka tikiu“ veiklą ir rezultatus, Švietimo pagalbos tarnybos svetainėje paskelbtą virtualią parodą. Genovaitė Mockienė, Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio logopedė metodininkė pasidalijo […]

Ugdymo proceso sėkmės

Lapkričio 19 d. rinkosi informacinių technologijų mokytojai aptarti nuotolinio ugdymo klausimų. Mokytojai virtualiame susirinkime dalijosi kolegialiąja nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarė IT programų, kurias naudoja, privalumus ir trūkumus, dalijosi naujausiomis ugdymo programų  žiniomis, – viskuo, kas aktualu šiandieniniame mokytojo darbe. Arvydas Grigonis, IT mokytojų metodinio būrelio pirmininkas, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos IT vyrenysis mokytojas

Nominacijos iniciatyviems mokytojams ir jaunimui

Lapkričio 10 d. Jau antrus metus iš eilės  Šilutėje įvyko rajono „Jaunimo iniciatyva 2020” apdovanojimų renginys. Tik šį kartą jis buvo kitoks, nes dėl COVID-19 pandemijos visoje šalyje įvedus karantiną, renginys persikėlė į nuotolinę erdvę.  Jo metu buvo pagerbtos septynios  jaunimo organizacijos. Šventę jaunimui organizavo Šilutės kultūros ir pramogų centro Atviros jaunimo erdvės jaunimo darbuotojas […]

Virtuali respublikinė paroda „Pasaka tikiu“

Nuo vasario mėnesio Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pedagogės Sandra Montvilė ir Simona Griciūtė respublikos mokyklas kvietė projektinei veiklai „Pasaka tikiu“. Veikla skirta tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti, tačiau veiklos ir jos rezultato terminus pakoregavo naujasis virusas… Todėl negalime pakviesti į Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje suorganizuotą projekto darbų parodą – pamatyti nuostabias vaikų sukurtas […]

Žibų zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio susirinkimas „Gamtamokslinis ugdymas pradinėse klasėse“

Lapkričio 18 d. Žibų zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio susirinkimas vyko virtualioje aplinkoje. Žibų pradinės mokyklos mokytojos Rasa Jankauskienė ir Rita Kriščiūnienė pasidalijo gerąja patirtimi taikant IKT pamokose, pateikė naudingų internetinių nuorodų. Vilma Eglynienė ir Regina Chockevičienė, taip pat Žibų pradinės mokyklos mokytojos, pristatė vykdomą mokykloje patyriminį ugdymą – kokius atliko tyrimus, kokius gavo […]

Kolegialioji patirtis, puodelio dekoravimo dirbtuvės

Lapkričio 17 d. virtualiame susirinkime rajono technologijų mokytojai dalijosi ugdymo veiklos patirtimi. Pradžioje aptarėme veiklos klausimus, nuotolinio ugdymo naujoves – žadamą ateities hibridinį mokymą, t. y. reiškinį, kai klasės veikiausiai bus hibridinės – dalis dirbs gyvai, dalis nuotoliniu būdu, gero mokymo modeliavimą (aktyvumas, pasyvumas, harmoningas mokymasis, kai nebejaučiama skirtumo tarp virtualaus ir fizinio). Aptarėme veiklos […]

Startuoja projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!”

Viešoji įstaiga „Mokyklų tobulino centras“ (MTC), devintus metus įgyvendinanti jaunųjų mokytojų pritraukimo programą „Renkuosi mokyti“, pradeda naują projektą „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“. Juo siekiama tvarių vadovavimo, ugdymo ir bendravimo pokyčių mokyklų bendruomenėse įtraukiant ir mokinius, ir mokytojus, ir mokyklų vadovus. Projekto metu bus remiamasi įtraukiojo ugdymo samprata bei sėkminga programos „Renkuosi mokyti!“ patirtimi. „Norime, […]

Priklausomybės ligomis sergančiųjų reabilitacijos principai ir pagalbos galimybės paaugliams

Lapkričio 12 d. Šilutės r. psichologai dalinosi psichologinio konsultavimo patirtimi nuotoliniu būdu. Šilutės r. Juknaičių pagrindinės mokyklos psichologo asistentas Andrejus Ivanovas  pristatė priklausomybės ligomis sergančiųjų reabilitacijos principus ir pagalbos galimybes, dalinosi patirtimi dirbant su priklausomais paaugliais. Psichologo asistentas pristatė VšĮ „Taikos kelio“ darbo principus, naudojamas terapines priemones, įvairių socialinių įgūdžių ugdymą. VšĮ „Taikos kelias“ teikia […]

STEAM veiklų kaleidoskopas ikimokyklinėse įstaigose

Lapkričio 12 d. rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojos virtualiame susirinkime dalijosi savo darbo patirtimi „STEAM metodo pritaikymas  ugdomojoje veikloje“. Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos mokytoja Sonata Rangienė  parengė informatyvų pristatymą „STEAM veiklos“. Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio mokytoja Simona Jakštienė pasidalijo savo patirtimi ”Tyrinėjimai ir eksperimentai priešmokyklinio ugdymo grupėje.“ Prisijungė per dvi dešimtis priešmokyklinio ugdymo mokytojų. […]

Kas įtakoja pamokos kokybę?

Lapkričio 10 d. rajono etikos mokytojai virtualiame susirinkime dalijosi nuomonėmis, kolegialiąja patirtimi, kas įtakoja pamokos kokybę. Kolegos kolegoms siūlė geriausias savo patirtis, informacines nuorodas, įvairią informaciją, kuri gali pasitarnauti etikos pamokos kokybei. Mokytojai pasidalijo naudojamų platformų ypatumais ir privalumais etikos pamokoje, informacinėmis  nuorodomis. Mokytojai dalijosi praktine patirtimi, kaip , ieškodami etikos pamokos įvairovės patys kuria […]