CHEMIJOS MOKYTOJŲ APSKRITOJO STALO DISKUSIJA “TAIKOME KOLEGŲ PATIRTĮ SAVO MOKYKLOSE”

Spalio 27 dieną chemijos mokytojos, susitikusios virtualioje aplinkoje ZOOM, dalijosi įvairių veiklų patirtimis ir aptarė planuojamas veiklas.

Agnė Rupeikienė pristatė patyriminę veiklą, kurią vykdė Šilutės r. Vilkyčių pagrindinėje mokykloje nuotoliniu būdu. Silvija Zabarskienė skaitė pranešimą tema:  “Integruotų pamokų ir atvirų veiklų patirties refleksija”, “Maisto produktai ir proporcijos” – integruota chemijos ir matematikos pamoka. Mokytojai diskutavo, apie gautas metodines priemones ir jų taikymą mokyklose. Rimutė Pilipavičienė pasisiūlė sekančio metodinio susitikimo metu, suteikti informacijos apie gautų metodinių priemonių naudojimą ir ypač tų, kurios yra susijusios su naujausiomis technologijomis.

Taip pat mokytojai aptarė konkurso “Praktinių žinių labirintas” tęstinumo galimybes, Šilutės rajone. Konkursas, apjungiantis fizikos, chemijos, matematikos ir biologijos mokymo dalykus vykdomas Šilutės rajone nuo 2007 metų, užaugintas iki tarpregioninio konkurso 8-10 klasių mokinių komandoms.

Pasiūlyta keisti konkurso organizavimo formą iš klasinės-praktinės į stovyklinę-praktinę ir skirti ją pasaulio pažinimui per chemijos prizmę. Aptartos tokios stovyklos finansavimo galimybės. Numatyta sudaryti tokios stovyklos turinio parengimo ir organizavimo iniciatyvinę grupę iš Šilutės rajono chemijos mokytojų.

Rimutė Pilipavičienė, Agnė Rupeikienė,
Chemijos mokytojos