Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą

Spalio 19 d. Šilutės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ pedagogai nuotoliniu būdu išklausė programos ,,Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“ II modulio seminarą ,,Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą“, kurį vedė VŠĮ ,,Prasminga vaikystė“ mokyklos-darželio direktorė Gintarė Visockė-Vadlugė.

Seminaro metu pedagogai buvo supažindinti su socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa,  jausmų  personažais, bei programos taikymo metodika. Taip pat pristatyta metodinė medžiaga, reikalinga programos įgyvendinimui.  Įgyvendinant programą dalydamiesi jausmais, vaikai ugdysis pasitikėjimą, geranoriškumą, savimonę, dėkingumą, savikontrolę, gebėjimą nusiraminti.

Evelina Staupelytė,
Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pav. ugdymui