Archive for 12 spalio, 2020

Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas

Spalio 8 d. Šilutės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“  pedagogams vyko seminaro ,,Socialinių emocinių kompetencijų ugdymo ikimokyklinėse įstaigose“  I modulis „Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo ypatumai“. Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro Pedagoginės psichologinės tarnybos skyriaus logopedė-specialioji pedagogė Jūratė Kubilienė pristatė Ginos Davies metodiką ,,Attention Autism“. Lektorė teoriškai ir praktiškai pateikė metodikos taikymo būdus. Seminaro dalyviai ne tik sužinojo […]