Naujuosius mokslo metus pradedant

Rugsėjo 29 d. į metodinio būrelio susirinkimą „Naujuosius mokslo metus pradedant“ Švietimo pagalbos tarnyboje rinkosi tikybos mokytojai. Dalyvavo veiklos kuratorė Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė, svečias iš Telšių katechetinio centro monsinjoras Rimantas Gudlinkis, parapijos klebonas Remigijus Saunorius, pateikę naujausią informaciją.

Rajono tikybos mokytojų susirinkimas tradiciškai pradėtas malda, kuriai vadovavo klebonas R. Saunorius. Jis pasveikino susirinkusius su prasidėjusiais mokslo metais bei artėjančia mokytojų dienos proga, padėkojo mokytojams ir katechetams už pasiaukojamą darbą.

Svečias R. Gudlinkis padėkojo mokytojams, dalyvavusiems Žemaičių Kalvarijos atlaiduose bei dalyvavusiems tikybos dėstymo Lietuvoje 30-mečio paminėjime. Kalbėjo apie veiklos planavimą ir iškylančias problemas. Viena jų – viruso pandemija. R. Gudlinkis informavo tikybos mokytojus apie seminarą „Praktinė pagalba tikybos pamokoms naudojant IT“, kuris vyks spalio 10 d. Telšiuose, akcentavo, jog IT būtinos šiandienos gyvenime; domėjosi, kokiomis IT platformomis naudojasi tikybos mokytojai. Svečias paaiškino apie planuojamus ilgalaikius mokymus tikybos mokytojams.

R. Gudlinkis, komentuodamas ruošiamas atnaujintas ugdymo programas ir jų ruošimo galimybes, pastebėjo, jog didelis dėmesys bus skiriamas žinių lygmens stiprinimui, pasidžiaugė, jog programą ruošia aukšto lygio specialistai. Programa kardinaliai keisis, nebetiks turimi vadovėliai, mokymui medžiagos reikės ieškotis patiems mokytojams, apibendrino iškeltą diskusiją dėl planuojamo tikybos dalyko vertinimo pažymiais. Taip pat pabrėžė, jog naujojoje ugdymo programoje skiriamas didesnis dėmesys Šventajam Raštui ir informavo mokytojus, jog yra naujai išleistos Biblijos ir nauji plakatai, skirti Šventojo Rašto sklaidai, kurie dovanojami mokykloms, taip pat pasakė, kad pavasarį numatomas seminaras, skirtas Šventojo Rašto analizei.

Pabaigoje monsinjoras R. Gudlinkis padėkojo už nuoširdų mokytojų darbą, pasidžiaugė jų pasiekimais ir pasiūlė visokeriopą savo pagalbą ugdymo procese, apdovanojo mokytojus naujausiais leidiniais.

Specialistė V. Kubaitienė pasidžiaugė skaitlingu tikybos mokytojų dalyvavimu metodiniuose susirinkimuose. Informavo apie rugsėjo 21 d. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vykusią konferenciją „Žemaičių kalba ir istorija“. Ši konferencija – 2020 m. Žemaičių kongreso pradžia, pasidalino įspūdžiais. Papasakojo apie švietimo vadovų pasitarime pateiktą informaciją dėl mokinių savijautos mokyklos sociume, pasidžiaugė, jog Šilutės rajono mokyklos sėkmingai vykdė nuotolinį mokymą. Artėjančios mokytojų dienos proga palinkėjo nenuilstančio noro dirbti, šypsenų, laimės.

Pirmininkė Violeta Stonienė padėkojo pasisakiusiems  ir pasiūlė organizuoti kelionę J. Matulaičio gyvenimo keliais. Klebonas R. Saunorius pažadėjo parūpinti autobusą.

Rolanda Daukantienė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja metodininkė

You can leave a response, or trackback from your own site.

Rašyti atsiliepimą