Archive for spalio, 2020

CHEMIJOS MOKYTOJŲ APSKRITOJO STALO DISKUSIJA “TAIKOME KOLEGŲ PATIRTĮ SAVO MOKYKLOSE”

Spalio 27 dieną chemijos mokytojos, susitikusios virtualioje aplinkoje ZOOM, dalijosi įvairių veiklų patirtimis ir aptarė planuojamas veiklas. Agnė Rupeikienė pristatė patyriminę veiklą, kurią vykdė Šilutės r. Vilkyčių pagrindinėje mokykloje nuotoliniu būdu. Silvija Zabarskienė skaitė pranešimą tema:  “Integruotų pamokų ir atvirų veiklų patirties refleksija”, “Maisto produktai ir proporcijos” – integruota chemijos ir matematikos pamoka. Mokytojai diskutavo, […]

Kolegialaus grįžtamojo ryšio metodo patirtis

Spalio 27 d. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stanislova Baltutienė ir lietuvių kalbos mokytoja Loreta Mcivor vedė virtualią vaizdo konferenciją Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro pedagogams, kurios metu dalijosi kolegialaus grįžtamojo ryšio metodo panaudojimo savo mokykloje patirtimi. Kolegų iš Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos patirtis mus labai sudomino. Sužavėjo akivaizdus ugdymo […]

Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą

Spalio 19 d. Šilutės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ pedagogai nuotoliniu būdu išklausė programos ,,Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“ II modulio seminarą ,,Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą“, kurį vedė VŠĮ ,,Prasminga vaikystė“ mokyklos-darželio direktorė Gintarė Visockė-Vadlugė. Seminaro metu pedagogai buvo supažindinti su socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa,  jausmų  personažais, bei programos taikymo metodika. Taip pat […]

Respublikinis projektas „Pasaka tikiu“

Lapkričio mėnesį Švietimo pagalbos tarnyboje pagal galimybes kviečiame pasidžiaugti respublikos specialiųjų pedagogų ir logopedų parengta mokinių sukurtų knygų paroda „Pasaka tikiu“. Spalvingos, linksmos knygelės, parengtos mokinių rankomis, – tikras kasdienybės šypsnys, sukuriąs džiugią nuotaiką ir kviečiantis visus pamatyti kruopštaus kūrybinio darbo rezultatą. Šilutės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis, bendradarbiaudamas su Šilutės rajono švietimo […]

Žaidimų taikymas psichologiniame konsultavime

Spalio 22 d. Šilutės r. psichologai dalinosi kolegialiąja psichologinio konsultavimo patirtimi nuotoliniu būdu. Šilutės r. psichologų metodinio būrelio pirmininkė, Pamario pagrindinės mokyklos psichologė pristatė žaidimų ir kūrybinių užduočių taikymą psichologiniame konsultavime, dalinosi kolegialiąją patirtimi dirbant su mokiniais. Psichologė pristatė žaidimų pagrįstumą konsultavime, jų naudą vaiko kognityviniams, emociniams, tarpasmeniniams procesams. Žaidimas – vaiko simbolinė kalba, atskleidžianti […]

Geografijos mokytojai susitiko kultūrų kryžkelėje: „Nematerialus kultūros paveldas – tiltas tarp Europos ir Azijos“

Spalio 13 d., Šilutės rajono geografijos mokytojai susitiko H. Šojaus dvare aptarti svarbių klausimų ir praleisti popietę Azijos ir Europos kultūrų apsuptyje. Susitikimas prasidėjo edukacija „Arbatos gėrimo tradicijos Azijoje ir Europoje“. Edukacijos metu kiekvienas galėjo pasijusti esantis Japonijoje, Turkijoję, Rusijoje  ar D. Britanijoje, ragauti šių šalių tradicines arbatas, susipažinti su arbatos gėrimo tradicijų įvairove. Visų […]

Paroda „Kūrybinės improvizacijos“

Spalio mėnesį kviečiame aplankyti ir pasidžiaugti Švietimo pagalbos tarnyboje eksponuojama Šilutės meno mokyklos dailės skyriaus Kintų klasės mokinių kūrybinių darbų paroda „Kūrybinės improvizacijos“. Parodoje eksponuojami vaikų tapybos ir grafikos darbai, sukurti 2019-2020 mokslo metais. Mokinių amžius įvairus – nuo 7 iki 15 metų. Vaikai pristato įvairias plastines raiškos technikas ir žanrus. Dominuoja labiau kūrybinės improvizacijos, […]

Mokymai kultūros srities specialistams, atskleidę efektyvios komunikacijos subtilybes

Pamario krašto bibliotekininkai bei kiti kultūros srities specialistai toliau stiprina savo kompetencijas mokydamiesi efektyvios komunikacijos su vartotojais ir žiniasklaida. Spalio 7 dieną jie dalyvavo Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusiuose mokymuose „Šiuolaikinės komunikacijos grimasos“, kuriuos vedė ilgametę darbo patirtį žiniasklaidoje turinti Klaipėdos valstybinės kolegijos dėstytoja, Klaipėdos regione žinoma komunikacijos specialistė Laura Sėlenienė. Mokymų metu dalyviai […]

Šokio mokytojų veiklos klausimai

Spalio 9 d. šokio mokytojai aptarė veiklos klausimus, naujausių seminarų informaciją, nuotolinio darbo aktualijas. Dalia Genčiuvienė, Vilkyčių pagrindinės mokyklos šokio mokytoja, pasidalijo naujausia informacija iš rugsėjo 21-25 d. respublikinio šokių mokytojų ir vadovų seminaro Birštone. Aptarėme nuotolinio darbo patirtį, ugdymo veiklos kokybę ir aktualijas, planavome sekančio, prieškalėdinio susirinkimo metu organizuoti edukacinę veiklą Šilutės Hugo Šojaus […]

Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas

Spalio 8 d. Šilutės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“  pedagogams vyko seminaro ,,Socialinių emocinių kompetencijų ugdymo ikimokyklinėse įstaigose“  I modulis „Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo ypatumai“. Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro Pedagoginės psichologinės tarnybos skyriaus logopedė-specialioji pedagogė Jūratė Kubilienė pristatė Ginos Davies metodiką ,,Attention Autism“. Lektorė teoriškai ir praktiškai pateikė metodikos taikymo būdus. Seminaro dalyviai ne tik sužinojo […]