+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Kolegialioji patyriminio ugdymo patirtis

Rugsėjo 22 d. rajono biologijos mokytojai organizavo metodinio būrelio susirinkimą „Kolegialioji patyriminio ugdymo patirtis“. Veiklos kuratorė Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Milukienė išsakė daug gerų minčių praktinių veiklų mokyklose veiklos tema, mokytojai pasidalijo kolegialiąja patirtimi.

Metodinio būrelio veiklą kuruojanti vyriausioji specialistė Giedrė Milukienė  pateikė daug naujos informacijos apie praktinių studijų dienas mokyklose: kaip jos vyksta, kaip ir kada jas galima organizuoti, kokia patirtis ir jų reikšmė ugdymo procesui.

Praktinių studijų organizavimo patirtimi pasidalijo metodinio būrelio pirmininkė Violeta Banionienė, Vilkyčių pagrindinės mokyklos biologijos vyresnioji mokytoja, pademonstruota praktinės veiklos vaizdinė medžiaga, baigiamieji darbai, idėjos ir refleksijos.

Diskusijose aptarėme, kad praktinės veiklos mokiniams duoda daug žinių, pasitikėjimo savimi, savarankiškumo, verslumo, ugdo kompetencijas ir įgūdžius. Pritarėme nuomonei, kad tikslinga mokyklų mokytojams perimti kolegialiąją praktinių veiklų organizavimo patirtį.

Didele praktinių dienų organizavimo patirtimi pasidalijo Ingrida Cyrolies, Kintų pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja metodininkė. Patirtis, kaip ugdomos kiekvieno mokinio kompetencijos, organizuojamos įvairios: socialinių mokslų, jaunųjų tyrėjų, sveikatingumo dienos ir daugybė kitų patyriminio ugdymo veiklų, apie kurias pasidalijo mokytoja Ingrida, sudomino susirinkimo dalyvius.

Violeta Banionienė,
Biologijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Vilkyčių pagrindinės mokyklos biologijos vyresnioji mokytoja