Matematikos mokytojų kolegialioji patirtis

Birželio 1 d. virtualiame metodinio būrelio susirinkime matematikos mokytojai dalijosi nuotolinio darbo kolegialiąja patirtimi, kuri kiekvieno – kitokia.

Mokytojai minėjo, kad informacinės technologijos suteikė puikias informavimo ir darbo, bendravimo su tėvais galimybes, tačiau būtinybės sąlygotas skubus perėjimas prie nuotolinio darbo atnešė ir daugybę rūpesčių, stresų, kuriuos kiekvienas turėjome įveikti. Įsisavinome aibes naujų programų, taikėme parankesnes virtualias aplinkas, apie ką ir kalbėjome virtualiame susirinkime.

Vienas sunkiausių užduočių šiame etape buvo mokinių darbų vertinimas, objektyvumo siekimas. Nes mokiniai labai linkę gudrauti, pasinaudoti kolegų „sufleravimo“ paslauga. Ir kaip vertinti mokinių darbus, jei šešiolika jų atsiunčiami su viena ir ta pačia klaida? Kaip matyti mokinių darbą, kai jų nėra šalia, o visi užduotis atlieka puikiai…

Jadvyga Rutkauskaitė,
Metodinio būrelio pirmininkė,
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos vyresnioji matematikos mokytoja