Socialinės pedagoginės pagalbos dokumentavimas

Gegužės 19 d. Šilutės rajono socialiniai pedagogai jungėsi į virtualų metodinio būrelio susirinkimą „Socialinės pedagoginės pagalbos dokumentavimas“, aptarė veiklos ir jos dokumentavimo klausimus.

Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė, kuruojanti metodinio būrelio veiklą, pateikė informaciją apie vaikų vasaros poilsio stovyklų projektų rengimą, pasiūlė mokykloms rašyti vaikų vasaros poilsio projektus, į kuriuos įtraukti visus vaikus. Socialinės pedagogės dalijosi patirtimi, kaip organizuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą mokyklose.

Aptarėme dokumentus, reglamentuojančius pagalbos vaikui plano rengimą. Šis virtualus susitikimas buvo prasmingas, nes išsiaiškinome ugdymo procese iškilusius klausimus.

Jurgita Barškietienė,
Socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė,
Vilkyčių pagrindinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė