Geografijos mokytojų veikla

Gegužės 5 d. popietę rajono geografijos mokytojai susitiko „Online“ prie apskritojo stalo aptarti nuotolinio mokymo sėkmes.

Kiekvienas įgyjame savo patirtį ir renkamės optimaliausius nuotolinio ugdymo sprendimus, tačiau vieni kitiems atskleidėme pavykusius atvejus ir dalijomės patirtimi dirbant neįprastomis karantino sąlygomis. Po ilgai užsitęsusios refleksijos, prieita prie išvados, kad dalis mokytojų naudoja platformą „Google classroom“, nes šis įrankis paprastas, patogus naudoti, turi daug galimybių. Taip pat naudojamasi „Zoom‘, „eTest.lt“, „Eduka“, „smp.geografija.lt“, „e-mokykla“, „Kahoot“ teikiamomis galimybėmis. Visi sutarė, kad nuotolinis mokymas – didelis iššūkis, kuris pradžioje labai gąsdino, tačiau praėjus mėnesiui ir nusistovėjus tvarkai, nuotaikos visų geros.

Virtualus susitikimas mums davė galimybę keistis kolegialiąja nuotolinio ugdymo patirtimi, vieni kitiems atsakėme į ugdymo procese iškilusius klausimus, baigdami palinkėjome vieni kitiems neprarasti optimizmo, kantrybės ir kūrybingumo.

Alicija Odinbergienė,
Geografijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės Vydūno gimnazijos mokytoja

You can leave a response, or trackback from your own site.

Rašyti atsiliepimą