Specialiųjų pedagogų ir logopedų, socialinių pedagogų kolegialioji patirtis

Balandžio 23 d. rajono mokyklų specialieji pedagogai ir logopedai virtualiame susirinkime dalijosi kolegialiąja patirtimi. Balandžio 28 dieną socialiniai pedagogai taip pat virtualiai aptarė nuotolinio ugdymo aktualijas.

Į abu susirinkimus prisijungė po dvi dešimtis dalyvių, sprendė nuotolinio ugdymo situacijas, keitėsi kolegialiąja patirtimi. Nuotolinio darbo specifika kelia daug iššūkių, kuriuos ir sprendėme drauge. Poros dešimčių specialistų patirtis naudinga visiems, nes ugdymo situacijos įvairios. Specialistai noriai dalijosi nauja nuotolinio darbo patirtimi.

Visi drauge galime padaryti daugiau ir patarti vieni kitiems, kaip tinkamiau spręsti ugdymo situacijas.

Zita Šernienė,
Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ logopedė metodininkė