Pasiruošimas mokymui nuotoliniu būdu

Pasiruošimas mokymui nuotoliniu būdu. ŠMSM rekomendacijos.