Matematikos mokytojų taryba aptarė veiklą

Kovo 5 d. matematikos mokytojų metodinė taryba rinkosi aptarti veiklos klausimų.

Kalbėjome dėl 5-8 klasių matematikos olimpiados užduočių ir vertinimo komisijos sudarymo. Aptarėme balandžio mėnesio išvyką į Telšių rajoną, Nevarėnų pagrindinę mokyklą. Diskutavome dėl kitų veiklos klausimų: mokinių motyvavimo, organizuojamos pamokos patrauklumo, mokinių inidividualios pažangos siekimo, efektyvesnių matematikos dėstymo metodų, mokytojo vardo susigrąžinimo.

Jadvyga Rutkauskaitė,
Matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokytoja