+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Džiaugiamės naujovėmis

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų rajoninis užsiėmimas vyko vasario 19 d.  Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos priešmokyklinėje grupėje. Viešnagė ugdymo įstaigoje prasidėjo apžvalginiu pasivaikščiojimu po naujas ryškiaspalves, žaismingas ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo erdves.

Mokyklos direktorė Jurgita Lidžiuvienė pristatė ikimokyklinių grupių atsiradimo mokykloje istoriją. Pokyčiai prasidėjo po Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo reorganizuoti Saugų vaikų darželį ir įrengti vaikų grupių patalpas mokyklos pastate. Modernios, atitinkančios šiandienos poreikius erdvės ikimokyklinio ugdymo vaikams įrengtos per 2 metus įgyvendinant Šilutės rajono savivaldybės projektą „Šilutės r.  Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos patalpų pritaikymas ikimokyklinėms ir priešmokyklinėms grupėms“, finansuotą ES struktūrinių fondų. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Irena Rimkuvienė pristatė patirtį iš viešnagės Suomijos ugdymo įstaigose, akcentuodama, kad materialinė bazė daugeliu atveju panaši į matytą svečioje šalyje. Tarptautinio projekto „Keiskimės kartu“ su danais ir suomiais patirtį pateikė pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Virginija Užpurvienė.

Šiandienos aktualijas pranešime „Priešmokyklinio ugdymo pristatymas tėvams“ pristatė Asta Jusienė, Šilutės lopšelio-darželio “Gintarėlis“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja. Diskutuota apie pokyčius priešmokykliniame ugdyme dėl pasikeitusių pradinio ugdymo programų, naujų iššūkių vaikų paruošime mokymuisi mokykloje. Pasidžiaugėme modernių, naujų priemonių gausa saugiškių priešmokyklinėje grupėje ir inovacijų panaudojimu kasdienės ugdomosios veiklos organizavime.

Asta Justienė,
Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja