+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Informacija socialiniams pedagogams

Vasario 5 d. socialiniai pedagogai išklausė Snaiguolės Eglės Kuosienės. socialinės pedagogės metodininkės, dBT trenerės, seminarą „Socialinio pedagogo užrašinė“. Seminaro tikslas buvo plėtoti socialinio pedagogo kompetencijas fiksuoti ir saugoti darbinę informaciją informacinėmis technologijomis.

Seminaro uždaviniai buvo aptarti socialinių pedagogų darbo fiksavimo būdus ir formas, supažindinti su IT panaudojimo galimybėmis darbinės informacijos fiksavimui ir kaupimui, išmokyti tinkamai suvesti duomenis ir suformuoti reikalingas ataskaitas į duomenų bazę, išmokyti saugoti informaciją laikantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

Socialiniai pedagogai dirbdami ne tik klauso, ką pasakoja klientai, bet ir stebi juos, kartu įsiklauso į savo jausmus ir mąsto, kas iš tikrųjų vyksta, kodėl, kas bus po to, planuoja reikalingus pokyčius. Visa tai yra labai svarbi jų darbo kokybei informacija, nors socialinių pedagogų darbą reglamentuojančioje dokumentacijoje ir pildomose dokumentų formose ji nefiksuojama. Pamiršta ar prarasta informacija mažina darbo efektyvumą, o neprognozuojamas informacijos kiekis ir pobūdis gali tapti šios srities specialisto perdegimo sindromo priežastimi. Kaupti, saugoti ir tvarkyti informaciją, kuri negali būti fiksuojama esamuose dokumentuose, o svarbiausias ataskaitas formuoti IT pagalba, galima specialiai socialiniams pedagogams sukurtoje duomenų bazėje, kurią kiekvienas specialistas individualizuoja pagal savo darbo specifiką.

Lektorės Eglės Kuosienės padedami socialiniai pedagogai atliko praktines užduotis ir išklausė teikiamą informaciją, pagilino kompetencijas.

Jurgita Barškėtienė,
Vilkyčių pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė,
Socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė