Mokysimės iš kolegų

Sausio 15 d. Šilutės Žibų pradinėje mokyklos pedagogai dalyvavo gerosios patirties renginyje, kuriame buvo pristatytas Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos mokytojų kolegialaus grįžtamojo ryšio metodo įtaka pamokos kokybei. Sausio 6 d. tos pačios mokyklos kolegialioji patirtis buvo pristatyta Šilutės lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“.

Šilutės Žibų pradinėje mokykloje patirtimi pasidalijo Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Stanislova Baltutienė ir lietuvių kalbos mokytoja Loreta Mcivor. Mokytojams didžiulė nauda buvo išgirsti iš mokytojo, metodą praktiškai taikiusio ugdymo procese, kokia yra veiklos įtaka pamokos kokybei. Pasinaudodami jų patirtimi bandysime diegti metodą savo mokykloje nuo rugsėjo pirmosios. Taikant šį metodą gerėja pedagogų tarpusavio santykiai, mokytojai išmoksta išsakyti pastebėjimus apie pamokos kokybę neįžeidžiant asmens. Savo ruožtu mokytojas, išklausantis pastabas, išmoksta jas priimti kaip patarimą. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos patirtis parodė, kad įgyvendinant kolegialaus grįžtamojo ryšio metodą gerėja pamokos kokybė.

Šilutės lopšelio darželio „Žvaigždutė“ kolektyvui tas pats metodas buvo pristatytas sausio 6 d.  Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Stanislova Baltutienė ir istorijos mokytoja Dovilė Montvydienė kolegialaus grįžtamojo ryšio metodo galimybėmis ir praktiniais pokyčiais sudomino bendruomenę, kuri taip pat norėtų pokyčių ugdymo procese.

Kolegialaus grįžtamojo ryšio metodas būtų naudingas visoms bendruomenėms, ieškančioms ugdymo proceso kokybės ir kolektyvo mikroklimato kaitos.

Ramunė Vaidilienė,
Šilutės Žibų pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Reda Jakienė,
Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Rašyti atsiliepimą