Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai

Sausio 16 d. Švietimo pagalbos tarnyboje rinkosi rajono švietimo įstaigų socialiniai pedagogai. Pagrindinis dienotvarkės klausimas, kurį planavome aptarti buvo „Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos vaikui ir jo šeimai“. Naujausią informaciją pristatė Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė.

Socialiniai pedagogai aptarė praėjusių metų veiklos rezultatus, diskutavo dėl veiklos plano 2020-iesiems. Kalbėjome apie prevencines programas mokyklose, mokinių lankomumo problemas, kitus socialinių pedagogų veiklos klausimus.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Vaiva Pranauskienė supažindino dalyvius, kas tai yra koordinuota pagalba vaikui ir šeimai, kada ji taikoma, kas gali dėl jos kreiptis. Koordinuotos paslaugos – tai komandinis darbas, kai paslaugų  teikėjai koordinuoja veiksmus, t. y. teikiamos ne pavienės, o koordinuotos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos. Vyko diskusija apie informacijos keitimąsi, iškylančius klausimus, ypatingus atvejus mokyklose.

Jurgita Barškietienė,
Vilkyčių pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė,
Socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė,

Vaiva Pranauskienė,
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

You can leave a response, or trackback from your own site.

Rašyti atsiliepimą