Dvasingumo ugdymas mokyklose

Sausio 14 d. tikybos mokytojai apskritojo stalo diskusijoje išklausė metodinio būrelio pirmininkės Violetos Stonienės pranešimą „Dvasingumo ugdymas“, dalijosi kolegialiąja patirtimi, aptarė veiklos plano projektą.

Pranešėja Violeta Stonienė pristatė ne tik teorinę medžiagą, bet ir išsamius empirinio tyrimo, atlikto skautų stovyklos metu, rezultatus. Tyrime dalyvavo Telšių ir Klaipėdos apskričių skautai mokiniai ir vadovai. Tai buvo dorinių vertybių ugdymo analizė, sėkmės istorijos.

Aptarėme veiklos plano 2020-iesiems projektą, siūlėme veiklas, įsipareigojome jas įvykdyti.

Violeta Stonienė,
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė

Laima Šepkienė,
Saugų Jurgio Mikšo ir Vilkyčių pagrindinių mokyklų vyresnioji mokytoja