Patyriminio ugdymo samprata, nauda ir galimybės mokykloje

Sausio 9  d. rajono istorijos mokytojai susirinkime „Patyriminio ugdymo samprata, nauda ir galimybės mokykloje“ pasidalijo kolegialiosios veiklos patirtimi, įgytomis žiniomis ir idėjomis kaip sudominti mokinius ugdymo procese, kokiose įdomiose tarptautinėse ir regioninėse veiklose dalyvauja  mokyklų mokiniai ir mokytojai.

Pranešimus skaitė Laima Toliušienė, Šilutės pirmosios gimnazijos mokytoja metodininkė, Lilija Zdanevičienė, Šilutės Vydūno gimnazijos mokytoja metodininkė, Algirdas Gečas, Šilutės pirmosios gimnazijos mokytojas ekspertas. Kalbėjome, kaip kuriame istorinį naratyvą (pasakojimą), tarptautinių projektų įtaką siekiant mokinių pažangos, praktinę veiklą ir šiuolaikines mokytojų profesines kompetencijas.

Aptarėme rajono mokinių 8-12 klasių olimpiadų organizavimo klausimus, veiklos plano 2020-iesiems projektą, naujas mokytojų ir mokinių sudominimo veiklas: seminarus-edukacines stovyklas, mokymus Vokietijoje, vidinę ir išorinę mokytojo ir mokinio motyvaciją, Herderio skaitymus, kritinį mąstymą skaitant ir rašant panaudojant aktyvius mokymo metodus.

Labai ačiū mokytojams, geranoriškai ir aktyviai dalyvavusiems kūrybiškame dialoge ieškant veiklos kokybės ugdymo procese.

Dovilė Montvydienė,
Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos vyresnioji istorijos mokytoja