Tėvų ir vaikų pozityvaus ryšio stiprinimas ugdymo įstaigoje, taikant dailės terapijos metodus

Sausio mėnesį Švietimo pagalbos tarnyboje kviečiame aplankyti rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų praktinių darbų parodą. Kolegialiosios patirties veikloje „Kokybiška pedagogo sąveika ir sėkminga partnerystė su priešmokyklinuko šeima“ taikėme dailės terapijos metodus. Praktinės mokytojų veiklos rezultatas – darbai, kuriuos kviečiame pamatyti.

Dažnai pedagogai susiduria su tam tikrais sunkumais įtraukiant vaikų tėvus į ugdymo procesą. Bendra veikla yra veiksmingiausias būdas stiprinti tarpusavio pasitikėjimą tarp pedagogų, tėvų ir vaikų. Tėvų ir vaikų kūrybinės raiškos užsiėmimai įstaigoje leidžia stiprinti pozityvų ryšį, suteikia galimybes atsipalaiduoti bei patirti spontaniškos kūrybos ir buvimo kartu džiaugsmą. Praktinės veiklos metu išmėginome keturis dailės terapijos metodus, kuriuos pedagogai galės taikyti darbe. Įgytos žinios atveria mokytojams kelius į sėkmingą bendradarbiavimą su šeima.

Irena Rimkuvienė,
Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos
priešmokyklinio ugdymo mokytoja