Archive for 16 gruodžio, 2019

Matematikos mokytojų taryba svarstė veiklos klausimus

Gruodžio 12 d. matematikos mokytojų taryba rinkosi spręsti esminių veiklos klausimų: išrinktas naujas pirmininkas ir sekretorius, sudarytas veiklos planas 2020-iesiems, parengta 2019-ųjų veiklos ataskaita. Mokytojų taryba svarstė, kokia veikla kitais kalendoriniais metais būtų optimaliausia siekiant individualios mokinio pažangos ir mokytojo kompetencijų tobulinimo. Ieškota racionalių sprendimų, kurių įgyvendinimą detaliau svarstysime veiklą tikslindami ir papildydami. Jadvyga Rutkauskaitė, […]

Dokumentų valdymo pertvarka: nauji reikalavimai ir pokyčiai

Gruodžio 13 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko lektorės Rasos Grigonienės, Mykolo Romerio universiteto dėstytojos seminaras „Dokumentų valdymo pertvarka: nauji reikalavimai ir pokyčiai“ asmenims, atsakingiems už dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą. Lektorė kalbėjo apie dokumentų valdymo reformos esmę, keičiamą teisinį reguliavimą, esminius siūlymus:mažinti oficialiųjų dokumentų kiekį, palaipsniui pereiti nuo oficialiųjų dokumentų valdymo prie dokumentų (įrašų) valdymo, […]

Motyvacija ir chorinio darbo organizavimas

Gruodžio 11 d. Šilutės Vydūno gimnazijoje įvyko Dr. Arvydo Girdzijausko, Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktoriaus seminaras rajono muzikos mokytojams „Motyvacija ir chorinio darbo organizavimas“. Lektorius išsakė rajono mokytojams daug kritiškų, bet kartu ir naudingų pastabų dėl mokinių rengimo respublikos renginiams, pasidalijo asmenine patirtimi. Išgirdome ir lektoriaus asmeninės patirties įžvalgų, kaip motyvuoti mokinius – kuo paprasčiau, atrandant […]