+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Patyriminis mokymas kaip naujos vaikų kartos metodas

Lapkričio 25 d. įvairių dalykų mokytojai dalyvavo Saulės Paulikienės, Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos fizikos mokytojos metodininkės, seminarą „Patyriminis mokymas kaip naujos vaikų kartos metodas“. Seminaro uždavinys buvo suteikti žinių apie patyriminį ugdymą, jo svarbą šiuolaikinėje mokykloje bei jo organizavimo galimybes pamokose, supažindinti su praktinės- tiriamosios veiklos organizavimu ir vykdymu mokykloje.

Saulė Paulikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fizikos mokytoja metodininkė, Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos STEAM grupės koordinatorė, dalyvavo stažuotėje Europos branduolių tyrimų centre (CERN) Ženevoje (Šveicarija) pagal parengtą stažuotės programą ir atliko programoje numatytas užduotis. Parengė ir įgyvendino kvalifikacijos tobulinimo programą „Fizikos integracijos galimybės formaliajame švietime“ (40 akad. val.). Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje vykusios trumposios stažuotės metu vedė atviras pamokas ir edukacijas stažuotojams, parengė ir pristatė metodinę medžiagą. Išrinkta „Inovatyviausia fizikos mokytoja 2019”.

Kintant ugdymo tikslams, technologijoms, aplinkai, patyriminis ugdymas ir tiriamoji veikla tampa mokytojų profesijos pagrindu, leidžiančiu ugdymo procesą ir kasdienę praktinę veiklą susieti su mokymu ir mokymusi, analizuoti konkrečias mokymosi situacijas, įsitikinti taikomų mokymo metodų veiksmingumu. Remiantis Geros mokyklos koncepcija, ugdymo turinys turi būti įdomus, provokuojantis, pakankamai platus ir gilus, kuriantis iššūkius. Patyriminis ugdymas turi begalę pliusų. Vienas svarbiausių – mokymasis tampa įdomus ir prasmingas pačiam besimokančiajam, nes sava patirtis kiekvienam svarbiausia. Be to, savos patirties refleksija, analizė labai naudinga mokymosi kokybės prasme, nes suteikia galimybę turimą patirtį peržiūrėti, atnaujinti, sisteminti, plėtoti, o prireikus net ir keisti. Be kita ko, patirtinis mokymas ar mokymasis atitinka svarbiausius didaktinius principus. Šiuolaikinis mokinys turi būti mokomas spręsti gyvenimiškas problemas, ugdytis šiuolaikiniam gyvenimui aktualias kompetencijas, todėl mokymasis vyksta tyrinėjant, eksperimentuojant, atrandant ir išrandant, kuriant, bendraujant. Šia patirtimi lektorė dalijosi su seminarą išklausiusiais mokytojais.

Eglė Januškienė,
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokytoja