Mokyklos pažangos planavimas ir skatinimas taikant įsivertinimo metodiką

Lapkričio 29 d. rajono pedagogai išklausė Šiaulių universiteto prorektorės doc. dr. Renatos Bilbokaitės seminarą „Mokyklos pažangos planavimas ir skatinimas taikant įsivertinimo metodiką.

Verta ir įdomu buvo išgirsti ir drauge su lektore pamąstyti apie institucijos valdymo pažangą – (įsi)vertinimą, kriterijus, rodiklius strateginio ir kokybės procesų kontekstuose. Kaip einame link intelekto amžiaus, kalbame apie mažus dalykus, iš kurių susideda dideli? Koks kritinių gebėjimų poreikis – kritinis mąstymas, komunikacija, komandinis darbas, kompleksiški sprendimai, kūrybiškumas, emocinis intelektas, finansinis ir ekonominis, gamtamokslinis, verslumo ir kt. raštingumas? Kalbėjome apie švietimo kaitą, naujovių diegimą, UNESCO išskirtus kokybės požymius, mokyklos įsivertinimo žingsnius ir principus ir dar daug apie ką.

Vilma Nausėdienė,
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro mokytoja