Ugdymo turinio ir kokybės kaita

Lapkričio 14 dieną Žibų zonos pradinių klasių metodinio būrelio susirinkimas vyko Žemaičių Naumiesčio mokykloje – darželyje. Susirinkime dalyvavo ir veiklą kuruojanti Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė. Mokytojai aptarė tolimesnę būrelio veiklą. Susirinkimo metu įvyko rinkimai.

Žemaičių Naumiesčio mokyklos – darželio mokytojos Žaneta Danienė ir Daiva Jokubaitienė skaitė pranešimą „Ugdymo kokybės gerinimas”, kuriame pasidalijo gerąja patirtimi, kaip gerina mokinių ugdymosi kokybę. Žemaičių Naumiesčio mokyklos – darželio mokytoja Rita Judžentienė skaitė pranešimą „Adventinis projektas – KALĖDINĖ ISTORIJA“, kuriame papasakojo, kaip kartu su mokiniais ir tėveliais vykdė Adventinį projektą. Prieš susirinkimą mokyklos-darželio bendruomenė parengė kūrybinių darbelių parodą „Derliaus dovanos“. Aptarėme metodinę veiklą.

Žaneta Danienė,
Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio mokytoja metodininkė,
Žibų zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė