+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

Kokybiška pedagogo sąveika ir sėkminga partnerystė su priešmokyklinuko šeima

2019 metų lapkričio 12 dieną įvyko Šilutės rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio susirinkimas, kuriame buvo pateikta būrelio veiklos ataskaita  už 2019 metus. Taip pat išklausyti du pranešimai.

Apie tėvų ir vaikų pozityvaus ryšio stiprinimą, taikant dailės terapijos metodus, kalbėjo Saugų vaikų darželio priešmokyklinio ugdymo mokytoja Irena Rimkuvienė. Buvo išdėstyta ne tik teorija, bet ir pravesti praktiniai užsiėmimai kolegėms. Jų metu galėjome ir pačios atsipalaiduoti ir žaisti spalvomis, pajusti šiltą ryšį viena su kita, išsakyti savo mintis, diskutuoti, suvokti dailės terapijos svarbą vaikui ir šeimos nariams.

Pranešėja pabrėžė, kad tokia veikla skatina tėvų bendrystę bei tarpusavio pasitikėjimą, kad vaikų, tėvų ir pedagogų ryšys užtikrina pozityvų požiūrį į tėvų ir vaikų bendravimą, aktualizuojami jausmai, kuriuos išreiškiame spalvomis, vaizdais, atsiveria galimybė patobulinti savo gebėjimus,  įgūdžius įvairiose kompetencijose.

Šilutės l/d „ Raudonkepuraitė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Irena Gvildienė savo pranešime akcentavo, kokiomis formomis ir būdais galime nuteikti tėvus pozityviam bendravimui ir bendradarbiavimui. Svarbu, kad šeima pasijustų ne įstaigos instrukcijų vykdytojais ir svečiais, o bendruomenės nariais ir aktyviais dalyviais įvairioje veikloje. Konkrečiais pavyzdžiais pateikta, kaip veikla vyksta darželio grupėse ir visoje įstaigoje, kad visus narius apjungia vaikų savivaldos institucija – klubas „ Tvarkiukas“. Klubo veiklos dėka vaikai geriausiai mokosi su suaugusiųjų pagalba ir sekdami jų pavyzdžiu, pasijunta svarbūs ir reikalingi savo šeimai, grupei, įstaigai, miestui ir savo kraštui.

Irena Gvildienė,
Šilutės l/d „ Raudonkepuraitė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
Priešmokyklinio ugdymo metodinio būrelio pirmininkė