+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Seminaras apie mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymą, pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą

Lapkričio 12-ąją rajono mokytojai buvo pakviesti išklausyti seminaro „Mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas, pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas“, kurį vedė Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos socialinė pedagogė – etikos mokytoja metodininkė Rasa Šlajienė.

Seminaro tema labai aktuali šių dienų mokytojui, kuris kasdien susiduria su daugybe iššūkių. Kaip sudominti mokinį? Kaip pakelti jam motyvaciją siekti žinių, norą mokytis?

Kelias valandas trukusiame seminare lektorė padėjo atrasti atsakymus į tris pagrindinius klausimus: Ko mes (mokytojai) siekiame? Koks yra geriausias būdas tai pasiekti? Iš kur žinosime, kad tai veikia?

Viena iš svarbių priežasčių, kad sunkumai mokytojo kelyje būtų ne tokie dideli, yra gebėjimas suprasti, kokia asmenybė yra ir gali būti šiandienos mokinys.

Mokinys yra pasitikintis, teigiamai vertinantis, atsakingas, patikimas, iniciatyvus, bendraujantis ir bendradarbiaujantis, pasirengęs mokytis. O kas, jei ne taip? Anot R. Šlajienės, skirtingų pasiekimų lygio mokiniams turėtų būti skiriamos įvairaus sudėtingumo užduotys (nuo paprastų, vienos srities žinių ir vienos procedūros taikymo iki reikalaujančių kelių sričių žinių ir gebėjimų bei kritinio mąstymo taikymo), kad visi mokiniai galėtų patirti SĖKMĘ.

Pasak lektorės, mokiniams turėtų būti sudarytos sąlygos dirbti individualiai ar grupėse jiems tinkamu tempu; esant reikalui, turėtų būti suteikta pagalba; už gerai atliktas užduoti ar jų dalis reikėtų būtinai mokinius pagirti ar kitaip paskatinti; jei užduotis atlikta blogai, turėtų būti sudaryta sąlyga, ją ištaisyti; ir svarbiausia – mokiniams būtina visada paaiškinti, kokią asmeninę naudą jie gauna iš mokymosi (iš konkrečių pamokų ar užduočių). Kitaip sakant, mokytojas turi derinti bent dalį savo pamokų turinio su mokiniais, kad jie turėtų galimybę mokytis to, ko nori. Pateikus probleminį klausimą/temą, nagrinėjamą pamokoje, būtų gerai ne tik išsiaiškinti, ką mokiniai jau žino, bet ir ką dar norėtų sužinoti.

Teorinė seminaro medžiaga buvo paįvairinta refleksinėmis užduotimis, kurių metu susirinkę klausytojai buvo ir mokytojais, ir mokiniais, lavino savo kūrybiškumą, loginį ir kritinį mąstymą.

Saulina Grinčinaitienė,
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro mokytoja