Archive for 25 spalio, 2019

Bendruomenės įtraukimas siekiant individualios mokinio pažangos

Spalio 25 d. Švietimo pagalbos tarnyboje rinkosi ikimokyklinio ugdymo mokytojos ir dalijosi kolegialiąja patirtimi apskritojo stalo diskusijoje „Bendruomenės įtraukimas siekiant individualios mokinio pažangos“ . Buvo net penki labai įdomūs pranešimai apie mokytojų darbo grupėse kūrybišką veiklą, akivaizdžiai padedančią kiekvienam mokiniui įsisavinti žinias. Pranešimai buvo informatyvūs, vienas už kitą įdomesni, atskleidžiantys kiekvienos ugdymo įstaigos savitumus, gebėjimą […]