Archive for 21 spalio, 2019

Sėkmė turi tapti kiekvieno mokinio kasdienybe (kasdienė sėkmė motyvuoja kiekvieną mokinį)

Spalio 18 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko Ritos Mikailienės, mokymų vadovės- (konsultantės), kūrybiškumo ir komunikacijos gebėjimų ugdymo trenerės, seminaras „Kompetencijų ugdymas ir asmeninio efektyvumo didinimas. Meno terapijos  praktika.“ Seminaro tikslas –  suteikti mokytojams žinių tobulinti pamokos kokybę, ugdymo turinį priartinant prie mokymo(si) per patirtį, skatinti mokinius prisiimti atsakomybę už mokymąsi, susimąstyti apie mokymosi poreikius, kelti […]