Junkimės, svajokime, keiskimės

Spalio 11 d. bibliotekininkės rinkosi ir aptarė veiklą, profesijos  naujienas,  kūrybingai ir įdomiai praleido laiką, tiesiog atliepė susirinkimo pavadinimą – „Junkimės, svajokime, keiskimės“ – drauge buvo tiesiog žinių ir kūrybiškumo užtaisas. Veiklą kuruojanti Švietimo skyriaus specialistė džiaugėsi bibliotekininkių nepaprastais gebėjimais organizuoti bibliotekose veiklą.

Gražina Mikutienė supažindino su naujienomis iš Lietuvos mokyklų bibliotekų asociacijos.

Pagal rubriką „Iš knygų lentynos“ labai kūrybiškų pasisakymų, kurių buvo net 5,   sužinojome daug tikrovės apie mokyklų bibliotekas.  Pasirodo, mokyklų bibliotekos turi skaudžią vietą – aprūpinimas naujausiomis knygomis yra apgailėtinas. Kai kurios bibliotekos iš viso naujų knygų, nebent organizuoja labdaros renginius ir akcijas.

Meilė Žadeikienė, Juknaičių pagrindinės mokyklos bibliotekininkė, labai kūrybiškai organizuoja darbą bibliotekoje – jos bibliotekoje dažnai „lankosi“ knygų herojai ir aktoriai.

Indra Sokolovienė, Šilutės Martyno Jankaus bibliotekininkė, pateikė neįprastai gražios gyvenimo didaktikos iš knygų pasaulio, nuteikusios vsems gyventi drauge ir be pykčio.

Laima Rasa Jablonskytė, Šilutės pirmosios gimnazijos bibliotekininkė, pristatė neįprastą` darbo bibliotekoje metodiką, kurios mielai pasimokytume visos, turinčios IT „Mobio“ galimybę. Buvome sužavėtos tokiu rimtu kūrybišku požiūriu į savo darbą, mokėjimu pateikti knygą skaitytojui.

Vanda Valaitienė, Katyčių pagrindinės mokyklos bibliotekininkė, supažindino mus su nepaprastai turtinga pilietine bibliotekos veikla mokykloje, kūrybišku bendradarbiavimu su dalykų mokytojais, sumanių scenarijų įgyvendinimu atvirose pamokose ir veiklose.

Rita Šarkienė tiesiog sušvytėjo pristatydama savo darbų kolekcijas ir organizuodama mokinių laisvalaikio užimtumą, kognityvinių kompetencijų ugdymą. Įvairiausios viktorinos, konkursai,  varžytuvės, kurias bibliotekininkė organizuoja bibliotekoje (turi net savanorišką mokinių bibliotekininkų būrelį) pademonstravo pačių bibliotekininkų susirinkime. Buvo be galo įdomu, o emocijų ir linksmybių dar ilgai nepamiršime.

Gražina Mikutienė,
Šilutės Vydūno gimnazijos bibliotekininkė,
Bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė