Archive for spalio, 2019

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Ugdome kitaip“ Šilutės lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“

Spalio 30 d. Šilutės lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ įvyko respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Ugdome kitaip“. Konferencijos tikslas – skatinti ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų mokytojus bendradarbiauti, diskutuoti aktualiomis temomis, dalytis kolegialiąja pedagogine patirtimi  apie ugdymą kitaip – netradiciniais ugdymo metodais ir formomis. Vaikas ugdomas tik darželyje, panašus į vandenį, laikomą ąsotyje, toks įrėmintas… Vaikas už darželio ribų – kaip […]

Aptarėme Šilutės miesto šventės programą

Spalio 31 d. šokio mokytojai rinkosi aptarti būsimos Šilutės miesto šventės programą ir organizacinius klausimus. Aptarėme koncertinės programos repertuarą, dalyvių skaičių, amžių, numatėme optimaliausias sąlygas ir vietą šventei. 2020-ieji paskelbti mokyklų bendruomenių metais. Todėl šokėjai, choreografiniai kolektyvai buriasi vienam tikslui – bendram miesto šventės koncertui. Pavasarį, paskutinį gegužės savaitės šeštadienį planuojama miesto šventė vyks ypatingomis […]

Metodinių priemonių efektyvumas mokinio kalbos ugdymui

Spalio 31 d. rajono švietimo įstaigų specialieji pedagogai ir logopedai rinkosi praktinei veiklai su logopedo vadovėlių autore Stase Vilkiene iš Klaipėdos. Taip pat planavome veiklą, kiekvienas pedagogas pristatė savo pasigamintą metodinę priemonę. Metodinio būrelio veiklą kuruojanti Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė apibūdino specialistų situaciją rajone, išsakė kai kurių įžvalgų apie specialiojo pedagogo ir logopedo […]

Siekiam stiprinti mokinių savivaldumą mokantis

2019 m. spalio 28 dieną, Centro pedagogai, švietimo pagalbos specialistai dalyvavo seminare „Mokymosi būdai, formos, užduočių įvairovė, siekiant stiprinti savivaldumą mokantis“, kurį  vedė Natalija Kaunickienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorė, Šiaulių universiteto doktorantė. Natalija Kaunickienė dalinosi savo vadovaujamos įstaigos Šiaulių Salduvės progimnazijos veiklos patirtimi. Lektorė kalbėjo apie savivaldų mokymąsi, jo organizavimą pamokoje, daug dėmesio skyrė vaiko […]

Mokydami kitus, mokomės patys

2019 m. spalio 29 dieną „Diemedžio“ ugdymo centre lankėsi kolegos iš Telšių miesto ir rajono. Pedagogams ir specialistams buvo organizuotas seminaras „Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų turinčiais mokiniais. Situacijų apžvalga ir jų valdymo galimybės”. Centre dirbantys specialistai turėjo galimybę pasidalinti kolegialia darbo patirtimi su svečiais iš Telšių. Pristatyta Centro veikla, teikiamos paslaugos mokiniams ir […]

Kokybiškas kiekvieno mokinio ugdymas – kelias į sėkmę

Spalio 24 d. Vainuto gimnazijoje vyko Šilutės r. Pamario zonos pradinių klasių mokytojų metodinė praktinė veikla „Kokybiškas kiekvieno mokinio ugdymas – kelias į sėkmę“.   Veiklos metu mokytojai turėjo galimybę susipažinti su Vainuto gimnazija, dalyvauti praktinėse veiklose. Užsiėmime dalyvavo ir veiklą kuruojanti Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė, kuri visada randa vertingų ugdymo veiklos organizavimo rekomendacijų […]

Bendruomenės įtraukimas siekiant individualios mokinio pažangos

Spalio 25 d. Švietimo pagalbos tarnyboje rinkosi ikimokyklinio ugdymo mokytojos ir dalijosi kolegialiąja patirtimi apskritojo stalo diskusijoje „Bendruomenės įtraukimas siekiant individualios mokinio pažangos“ . Buvo net penki labai įdomūs pranešimai apie mokytojų darbo grupėse kūrybišką veiklą, akivaizdžiai padedančią kiekvienam mokiniui įsisavinti žinias. Pranešimai buvo informatyvūs, vienas už kitą įdomesni, atskleidžiantys kiekvienos ugdymo įstaigos savitumus, gebėjimą […]

Pagarbus bendravimas, streso ir konfliktų valdymas

Spalio 22 d. socialiniams darbuotojams vyko Ritos Mikailienės – lektorės, asmeninio efektyvumo ir komunikacijos gebėjimų ugdymo trenerės, viešųjų ryšių konsultantės seminaras „Pagarbus bendravimas, streso ir konfliktų valdymas“. Komunikacijos srautų perpildytame pasaulyje kiekvienas individas patiria informacinį stresą, kasdien susidurdamas su dideliais kiekiais skirtingos pagal svarbą, reikšmę ir emocinį kontekstą informacijos. Kaip tinkamai pateikti ir priimti dalykinę […]

Aplankykite parodą „Derliaus dovanos“

Šiemet, kaip ir kiekvieną rudenį, iki spalio pabaigos Žemaičių Naumiesčio mokykloje darželyje vyksta darbelių iš rudens gėrybių paroda „Derliaus dovanos“. Vaikai ir jų tėveliai sukūrė nuostabius darbelius  iš vaisių, daržovių, medžių lapų bei kitų rudens gėrybių. Spalvoto ir turtingo rudens darbeliai džiugina mokyklos-darželio bendruomenę. Parodos tikslas – skatinti vaikų kūrybiškumą, originalias meninės saviraiškos formas, bendraujant […]

Sėkmė turi tapti kiekvieno mokinio kasdienybe (kasdienė sėkmė motyvuoja kiekvieną mokinį)

Spalio 18 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko Ritos Mikailienės, mokymų vadovės- (konsultantės), kūrybiškumo ir komunikacijos gebėjimų ugdymo trenerės, seminaras „Kompetencijų ugdymas ir asmeninio efektyvumo didinimas. Meno terapijos  praktika.“ Seminaro tikslas –  suteikti mokytojams žinių tobulinti pamokos kokybę, ugdymo turinį priartinant prie mokymo(si) per patirtį, skatinti mokinius prisiimti atsakomybę už mokymąsi, susimąstyti apie mokymosi poreikius, kelti […]