+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Kūrybiškas gamtamokslinis ugdymas

Šiandien ieškoma naujų mokymosi aplinkų, skatinančių mokinių mokymosi motyvaciją ir patį mokymosi procesą darančiu įtraukiu, vizualizuotu, kūrybišku. Siekiant ugdyti mokinių kritinį mąstymą, gebėjimą veikti įvairiose aplinkose, būtina pasitelkti netradicines mokymosi aplinkas ir  išeiti iš formalizuotos aplinkos. Netgi Lietuvos gamtotyros pirmtakų veikloje pažymėjo, kad gamtotyra gali būti skleidžiama įvairiomis formomis (J. Pabrėža (1771–1849) gamtotyra užsiimti ragino pamoksluose ir pamokymuose, L. Ivinskis (1810–1881) sklypelyje vykdė botaninius bandymus ir to mokė vaikus ir jaunimą; P. Mašiotas (1863–1940) savo kūrybą supynęs su kasdieniniais gamtos stebėjimais, su vaikų gyvenimo patirtimi.

Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos antrokėliai su mokytoja Violeta Lukočiene ne vienerius metus propaguoja ugdymą ,,už klasės durų“, kurio vienas pagrindinių tikslų yra skatinti moksleivių ryšį su juos supančia aplinka bei ugdyti atsakomybę už ją. Keliaudami mokiniai pažįsta ne tik artimą aplinką, bet ir atranda dar nematytas vietas. Gamtamokslinis ugdymas(is) vyksta  pažintinėmis išvykomis, ekskursijomis, tai sudaro sąlygas glaudesniam tarpusavio ryšiui tarp  gamtos – mokinio – šeimos – mokytojo, visapusiškai išreikšti save, bendradarbiauti, įgyti pasitikėjimo ir atsakomybės jausmą.

Kadangi įvairios išvykos, gamtos fenologiniai stebėjimai nėra naujiena visoms mokykloms, tai mokytoja Violeta sugalvojo stebėjimus atlikti klasėje. Su tėvelių pagalba mokiniai  pririnko vynuoginių sraigių, jas apgyvendino dovanotame akvariume. Kiekvienas 2 b klasės mokinys augina „savo“ sraigę. Rytais ją numaudo, pamaitina, išvalo akvariumą, atneša maisto. Per matematikos pamoką sraiges pasvėrė, išmatavo, po savaitės vėl pakartojo ir palygino duomenis. Per pertraukas išneša į kiemą „pasiganyti“. Kiekviena sraigė turi savo vardą, o mokiniai savo sraigytę atskiria ant kriauklės užrašytu numeriu. Dar ruošiamės sraigių lenktynėms. Savaitgaliais mokiniai savo sraigytę parsineša namo. Mokiniai mokosi rūpintis gyvūnais, o šie atsidėkoja teigiamomis emocijomis. Juk ne visi gali auginti šuniukus ar kačiukus. Kai pasibaigs stebėjimo laikas, kai kurie mokiniai norės auginti sraigytę namuose, ji neloja, necypsi ir pan.

Praktikos darbų, stebėjimų, mokslinių tiriamųjų darbų privalumai – tai mokinių motyvacijos didinimas, gamtamokslinės kompetencijos ugdymas, įdomiau pačiam dirbti, skatina domėtis gyvąja gamta.

Violeta Lukočienė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytoja ekspertė