Archive for 21 gegužės, 2019

Kūrybiškas gamtamokslinis ugdymas

Šiandien ieškoma naujų mokymosi aplinkų, skatinančių mokinių mokymosi motyvaciją ir patį mokymosi procesą darančiu įtraukiu, vizualizuotu, kūrybišku. Siekiant ugdyti mokinių kritinį mąstymą, gebėjimą veikti įvairiose aplinkose, būtina pasitelkti netradicines mokymosi aplinkas ir  išeiti iš formalizuotos aplinkos. Netgi Lietuvos gamtotyros pirmtakų veikloje pažymėjo, kad gamtotyra gali būti skleidžiama įvairiomis formomis (J. Pabrėža (1771–1849) gamtotyra užsiimti ragino […]