Day: 21 gegužės, 2019

Kūrybiškas gamtamokslinis ugdymas

Šiandien ieškoma naujų mokymosi aplinkų, skatinančių mokinių mokymosi motyvaciją ir patį mokymosi procesą darančiu įtraukiu, vizualizuotu, kūrybišku. Siekiant ugdyti mokinių kritinį mąstymą, gebėjimą veikti įvairiose

Skaityti daugiau »