+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Netradicinės integruotos pamokos yra patrauklios

Balandžio 25 d. chemijos mokytojai metodinio būrelio susirinkime-apskritojo stalo diskusijoje kalbėjo apie tai, kad netradicinės integruotos pamokos yra patrauklios ir įdomios mūsų mokiniams. Chemijos pamokos integruojamos beveik su visais kitais mokomaisiais dalykais. Mokytojai dalijosi patirtimi, įžvalgomis, reflektavo apie integruotų pamokų patirtį.

Chemijos mokytoja metodininkė Silvija Zabarskienė pristatė integruoto biologijos – chemijos projekto „Ugdomosios veiklos formų tinkamumas mokymo(si) motyvacijai palaikyti, siejant su mokinių patirtimi, interesais, praktiniais poreikiais“. Pristatė mokymos(si) strategijas, modelius, metodus. Pranešime mokytoja akcentavo, kad projekto tikslai yra  ne tik ugdyti mokinių dalykines kompetencijas, bet ir ugdyti sveiką gyvenseną bei bendrąsias kompetencijas, tikslingai ir kūrybiškai naudoti IKT. Projekte iškeliami uždaviniai, kuriais ugdomi mokinių gebėjimai atpažinti ir nurodyti maisto produkte esančių maisto priedų E poveikį organizmui, paaiškinti, kuo organinė medžiaga skiriasi nuo neorganinės, įrodyti,  kuriuose produktuose yra gausu įvairių maisto medžiagų, nurodyti maisto produktų ir vaistų laikymo sąlygas ir kt. Integruotame projekte modelių kaitaliojimas paverčia mokymąsi patrauklesniu ir labiau atitinkančiu mokymosi poreikių įvairovę, mokiniams suteikiama laisvė kūrybiškai veikti, tobulėti, bendradarbiauti.  Mokytoja sakė, kad projektą sėkmingai vykdo  netradicinėje aplinkoje: parduotuvėje, vaistinėje.

Silvija Zabarskienė,
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro
chemijos mokytoja metodininkė