Dalykinė viešnagė Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje

Balandžio 23 dieną Juknaičių pagrindinės mokyklos mokytojai vyko į Klaipėdos Simono Dacho progimnaziją. Išvykos tikslas – susipažinti su patyriminio ugdymo organizavimo metodais ir būdais.

Progimnazijos direktorė D. Marozienė ir mokytojai pasidalijo patirtimi apie progimnazijoje organizuojamą  patyriminį ugdymą: kaip jis planuojamas, įgyvendinamas, kaip pristatomi šių veiklų rezultatai, kokiu būdu vykdoma refleksija ir mokytojų bei mokinių įtraukimas į patyrimines veiklas.

Juknaičių pagrindinės mokyklos mokytojai taip pat susipažino su progimnazijos mokymo ir ugdymo erdvėmis. Turėdami įdomios patirties organizuoti ugdymo dienas savo mokykloje, mokytojai rado, ką pritaikyti  ir kaip patobulinti savo darbą.

Gitana Pociutė,
Juknaičių pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja