Palangos miesto ir Šilutės rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinė diena

Balandžio 25 d. Šilutės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pedagogai vyko į Palangos ir Šilutės rajonų organizuotą specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinę dieną „Aukime kartu“, vykusią Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“.

Tai buvo dalykinio bendradarbiavimo ir kolegialiosios patirties pasidalijimo metodinė diena. Palangos lopšelio-darželio direktorė Ilona Milkontė supažindino su įstaigos istorija, vykdomais projektais ir veikla, jos ypatumais ir specifika.

Kalbėjome, diskutavome, dalijomės įvairių veiklų patirtimi apie pozityvią kalbinę aplinką, skatinančią veikti ir kurti, smulkiosios motorikos lavinimą, įvairius specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo ypatumus ir svarbą. Išklausėme 6 abiejų rajonų specialistų pranešimus, susipažinome su Palangos miesto pedagogų sukurtomis pristatomomis metodinėmis priemonėmis. Praturtėjome žiniomis, dalijomės kolegialiąja patirtimi, praplėtėme akiratį stebėdami edukacines erdves, filmuotą atvirą veiklą.

Danguolės Petrauskienės, Palangos lopšelio darželio „Gintarėlis“ logopedės ekspertės veikla mus žavėjo paprastumu ir genialumu vienu metu. Jos sukaupta profesinė patirtis mus sudomino ir davė daug minčių ateities veiklai.

Zita Šernienė,
Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio pirmininkė,
Šilutės lopšelio darželio „Žibutė“ logopedė metodininkė