+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Dalijomės profesine patirtimi Anykščių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“

Balandžio 26 dieną,  14 priešmokyklinio ugdymo mokytojų  iš įvairių Šilutės ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų skyrių, dalyvavo edukacinėje išvykoje į Anykščius, susitiko su lopšelio-darželio „ Žilvitis“ pedagogais.

Maloniai buvome sutikti įstaigos direktorės Virginijos Padūmienės ir viso kolektyvo. Pirmiausia buvome supažindintos su darželio aplinka, ugdomosiomis erdvėmis grupėse ir studijose. Pabuvojome dailės studijoje „Teptulis“, kur dailės mokytoja parodė, kaip gimsta darbai ant vandens, apžiūrėjome vaikų darbų parodėlę.

Lankėmės Valdorfo grupėje ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. Aptarėme mums ir kolegėms svarbius klausimus, kaip sekasi įveikti iškylančias problemas, kuriant grupės aplinką, ugdant vaikų gebėjimus, dirbti ir bendrauti su ugdytinių šeimomis, kokios pagalbos sulaukiama iš tėvų. Pasidžiaugėme sukurta grupėse jaukia ir patogia vaikams aplinka, žaidimų erdvėmis ir priemonių gausa (šviesos stalais, interaktyviomis lentomis, dengtais nameliais, skirtais vaikų atsipalaidavimui, žaidimų erdvėmis miegamuosiuose ir kt.).

Aktų salėje, panaudojant informacines technologijas, buvo pristatytas ir perskaitytas pranešimas „Priešmokyklinukų socialumo gebėjimų ir įgūdžių ugdymo plėtotė, taikant netradicinius ugdymo metodus“. Pranešimą skaitė darželio direktorė Virginija Padūmienė. Pranešimą „Kad vaikai augtų pasitikintys savimi“ pristatė Šilutės lopšelio-darželio „ Raudonkepuraitė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Irena Gvildienė. Buvo pristatytos skaidrės, nuotraukos apie veiklą.  Po pranešimų pristatymų vyko diskusijos prie kavos puodelio.

Programoje buvome numačiusios ir kultūrinę išvykos dalį. Atsisveikinusios su kolegėmis išvykome pasigrožėti Anykščiais. Ekskursijoje po lankytinas vietas mus lydėjo darželio direktorė Virginija. Aplankėme tautodailininko Stanislovo Petraškos unikalią paveikslų iš akmens miltų ekspoziciją muziejuje, J. Baranausko klėtelę, A. Vienuolio kapą, pabuvojome Medžių Lajų take ir informaciniame centre su puikiai įrengta audio ir video ekspozicija, perteikiančia garsus, kvapus, vaizdus. Apsilankėme Anykščių menų inkubatoriuje ir krautuvėlėje. Įsiamžinome prie Puntuko akmens, žavėjomės sakralinio meno dirbiniais – angelais – Angelų muziejuje. O Anykščių bažnyčia aukščiausia Lietuvoje, kurios bokštai siekia 79 metrus. Gaila, kad dėl laiko stokos negalėjome pasikelti į vieno iš bokštų apžvalgos aikštelę, iš kurios atsiveria graži miesto panorama.

Jeigu nori aplankyti visa tai, kas domina ir vilioja, Anykščiuose vienos dienos nepakanka. Gamta ir architektūra, muziejai, piliakalniai, pramogos tarsi kviečia sugrįžti ir patirti džiugias, įdomias akimirkas dar ne kartą… Grįžome į Šilutę pakylėtos, dalykiškai ir dvasiškai praturtėjusios, susipažinusios su naujomis kolegėmis ir jų darbu. Mus jungia vienas tikslas – vaikai.

Irena Gvildienė,
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
Šilutės rajono priešmokyklinio metodinio būrelio pirmininkė