+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Bendradarbiavimo kultūros stiprinimas dirbant su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais mokiniais

Balandžio 24 d. „Diemedžio“ ugdymo centro švietimo pagalbos specialisčių komanda lankėsi Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijoje, kur vedė seminarą „Bendradarbiavimo kultūros stiprinimas dirbant su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais mokiniais“.  Seminaro tikslas – pasidalinti praktine patirtimi, dirbant su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymo(si) poreikių, elgesio/ emocijų sunkumų.

Seminaro dalyviai išklausė pranešimus: „Mokytojų bendradarbiavimas su tėvais – ryšio ar savitarpio santykių kūrimas”, „ Dialogas su mokiniu, jo šeima siekiant konstruktyvaus sunkumų sprendimo”. Mokyklos bendruomenė taip pat buvo supažindinta su emociniu kognityviniu konsultavimo metodu pagal Izraelio ugdymo plėtros asociacijos „Nitzan“ programą „Vesk savo vaiką į sėkmę“. Visuose pranešimuose buvo akcentuojama bendradarbiavimo svarba su mokinio šeima, aptarti darbo metodai ir būdai pozityvaus mokinio elgesio formavimui.

Seminare vykusios diskusijos metu pasidalijome gerąja darbo patirtimi, ugdant vaikus turinčius specialiųjų ugdymo(si) poreikių, tam tikrų elgesio/ emocinių sunkumų. Refleksijos metu pedagogai pasidalino savo mintimis bei įspūdžiais apie įvykusį seminarą.

Džiaugiamės šiltu priėmimu ir dėkojame kolegoms iš Klaipėdos už aktyvų dalyvavimą diskusijoje.

Simona Martišienė,
Vyresnioji socialinė pedagogė