Archive for 2 gegužės, 2019

Velykų papročiai, kiaušinių marginimas

Balandį Rusnės specialiojoje mokykloje vyko edukacinė diena – seminaras „Velykų tradicijos. Kiaušinių dažymas vašku“, skirtas mokiniams ir pedagogams. Lektorė Sonata Verbučianskė, Rusnės salos etnokultūros ir informacijos centro kultūrinės veiklos vadybininkė pravedė edukacinę veiklą tema „Kiaušinių dažymas vašku“. Sužinojome, ką simbolizuoja raštai ir ornamentai, kuriais marginami kiaušiniai. Praktinė veikla vyko grupėse. Renginio dalyviai aktyviai įsijungė į […]

Palangos miesto ir Šilutės rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinė diena

Balandžio 25 d. Šilutės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pedagogai vyko į Palangos ir Šilutės rajonų organizuotą specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinę dieną „Aukime kartu“, vykusią Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“. Tai buvo dalykinio bendradarbiavimo ir kolegialiosios patirties pasidalijimo metodinė diena. Palangos lopšelio-darželio direktorė Ilona Milkontė supažindino su įstaigos istorija, vykdomais projektais ir veikla, jos […]

Dalijomės profesine patirtimi Anykščių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“

Balandžio 26 dieną,  14 priešmokyklinio ugdymo mokytojų  iš įvairių Šilutės ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų skyrių, dalyvavo edukacinėje išvykoje į Anykščius, susitiko su lopšelio-darželio „ Žilvitis“ pedagogais. Maloniai buvome sutikti įstaigos direktorės Virginijos Padūmienės ir viso kolektyvo. Pirmiausia buvome supažindintos su darželio aplinka, ugdomosiomis erdvėmis grupėse ir studijose. Pabuvojome dailės studijoje „Teptulis“, kur dailės mokytoja parodė, […]

Bendradarbiavimo kultūros stiprinimas dirbant su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais mokiniais

Balandžio 24 d. „Diemedžio“ ugdymo centro švietimo pagalbos specialisčių komanda lankėsi Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijoje, kur vedė seminarą „Bendradarbiavimo kultūros stiprinimas dirbant su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais mokiniais“.  Seminaro tikslas – pasidalinti praktine patirtimi, dirbant su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymo(si) poreikių, elgesio/ emocijų sunkumų. Seminaro dalyviai išklausė pranešimus: „Mokytojų bendradarbiavimas su tėvais – ryšio ar […]