Projektinės veiklos mokymai

Balandžio 17-18 dienomis Tarnyboje vyko projektinės veiklos suaugusiųjų švietimo projektų rengimo ir įgyvendinimo mokymai (16 ak.val.) pagal projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0002.

Mokymų programos tikslas – pagilinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektų rengimo ir įgyvendinimo žinias ir įgūdžius. Analizuoti esminiai projektų rengimo ir įgyvendinimo principai: pareiškėjų tinkamumas, programos tikslai, finansuotinų veiklų, išlaidų tinkamumas,  finansavimo intensyvumas, projekto sėkmės vertinimo rodikliai, kt. Aptarėme konceptualaus projekto planavimą, jo aprašo rengimą, atlikome daug praktinių užduočių.

Kiekvienos veiklos pabaigoje vyko mokymų dalyvių refleksija. Praturtėjome projektinės veiklos rengimo žiniomis.

Rimvydas PETRAUSKIS,
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro etikos mokytojas