Apskritojo stalo diskusija „Individuali mokinio pažanga. Pažinimas, stebėjimas, vertinimas“

Lapkričio 28 d. ,,Diemedžio” ugdymo centre  vyko   Šilutės „Žibų“ zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio susirinkimas- apskritojo stalo diskusija „Individuali mokinio pažanga. Pažinimas, stebėjimas, vertinimas“.

Susirinkimo metu mokytojai išklausė psichologės Astos Lukauskienės pranešimą ,,Elgesio ir/ar emocijų sunkumų, sutrikimų charakteristika, požymiai, atpažinimas, jų įtaka psichosocialinei vaiko raidai. Pagalbos galimybės.” Psichologė pasidalijo savo darbo patirtimi bei mokytojus supažindino su elgesio ir/ar emocijų sunkumų sutrikimų požymiais, jų  įtaka vaiko raidai.  Pasidalijo mintimis, kaip suvaldyti vaikų pyktį, kaip  palengvinti bei pagerinti  mokytojų ir mokinių gyvenimą.

Išklausius pranešimą, vyko apskritojo stalo diskusija „Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas“. Savo darbo patirtimi apie mokinio  individulios pažangos stebėjimą, vertinimą ir įsivertinimą, jų kriterijus, pasidalijo Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojos metodininkės Rasa Jankauskienė ir Rita Kriščiūnienė. Mokytojos aptarė vertinimo  ir įsivertinimo kriterijus, kaip padėti mokiniui pažinti save,  įsivertinti savo pasiekimus, kaip stebėti individualią mokinio  pažangą, kaip suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi.

Rasa Jankauskienė,
Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytoja metodininkė