Kolegialiosios patirties – į Klaipėdos „Vaikystės sodą“

Lapkričio 14 dieną rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis organizavo edukacinę išvyką į Klaipėdos ikimokyklinę įstaigą „Vaikystės sodas“. Vadovė Aušra Rabašauskienė mus maloniai priėmė ir supažindino su įstaiga, kurioje dirba jau 8 metus.

Vėliau buvome pakviestos į tris klases, kuriose stebėjome mažųjų sodiečių užsiėmimus, jų mokytojas (kiekvienoje klasėje vienu metu dirba mokytojas ir mokytojo asistentas, o vaikų tik iki 15). Pasidžiaugėme turimomis įvairiomis gausiomis priemonėmis, sodiečių turimomis žiniomis, gebėjimais, aktyviu bendravimu ir bendradarbiavimu.

Po užsiėmimų prie apskritojo stalo mūsų mokytojos pateikė daug klausimų „Vaikystės sodo“ vadovei Aušrai Rabašauskienei. Ji papasakojo apie kontekstinį klasės ugdymą, jos programą. Pastaroji ugdymo programa sudaro galimybę vaikams pažinti visuomenę, jos pokyčius, tobulėti kartu su aplinkiniais. Pasak pašnekovės, visą dėmesį „Vaikystės sodo“ mokytojai skiria 7 svarbiausių kompetencijų ugdymui, tai: gebėjimui spręsti problemą; komunikaciniams gebėjimams; charakterio ugdymui; gebėjimui mąstyti inovatyviai; adaptabilumui; skaitmeniniam raštingumui; globaliniam mąstymui.

Šios visos kompetencijos ugdomos per kasdienines veiklas, užsiėmimus, žaidimus, išvykas. Įstaigos metiniame plane yra 6 pagrindinės temos, kurios yra išskirstomos į potemes. Daug dėmesio pedagogai skiria kalbiniam ugdymui, gamtos mokslams, ,,matemagijai“, emociniam intelektui, ,,kimoči“ (draugystės) programai.

Mokytojai du kartus per metus atlieka vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimą pagal amžiaus tarpsnius, su kuriais supažindina tėvus.

Edukacinėje išvykoje susipažinome su kontekstiniu ugdymu klasėje, patyrėme daug teigiamų emocijų. Grįžome pasisėmę naujų žinių ir idėjų, patikusias taikysime savo darbe.

Alma Norkaitienė,
Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė

You can leave a response, or trackback from your own site.

Rašyti atsiliepimą