+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Tėvų įtraukimas į specialiųjų ugdymosi poreikių ar kalbos/kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių ugdymo procesą

Paskutinis spalio pirmadienis rajono specialiesiems pedagogams ir logopedams buvo darbingas. Jie rinkosi į Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnyboje vykusį metodinį susirinkimą-apskritojo stalo diskusiją „Tėvų įtraukimas į specialiųjų ugdymosi poreikių ar kalbos/kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių ugdymo procesą“, kurio metu aptarė aktualius veiklos klausimus.

Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos, specialioji pedagogė, logopedė Kristina Stonytė-Bidvienė pasidalijo įspūdžiais iš Kipro, kur teko lankytis specialiojoje mokykloje (vykdant Erasmus+ projektą). Po pristatymo specialistės aptarė, kas bendro ir kokie skirtumai Lietuvos ir Kipro specialiosiose mokyklose.

Metodinio susirinkimo metu taip pat buvo aptariamos Lietuvos Logopedų Asociacijos (LLA) seminaro naujienos. Viena aktualiausių temų –  R. Juškienės – Bartkės pranešimas dėl pagalbos mokiniui specialistų etatinio darbo apmokėjimo nuostatų. Aišku lieka tik, tai, kad specialistų etatas prilygs kitų pedagogų etatui (36 val.), tačiau diskutuotina lieka dėl kontaktinių ir nekontaktinių valandų paskirstymo.

Dar kartą buvo svarstomas klausimas kaip įtraukti tėvelius į vaiko ugdymąsi. Specialistės dalijosi patirtimi, kaip įveikia sunkumus, su kuriais susiduria kasdieniame darbe, aptarė efektyviausius būdus.

Neliko nepastebėtas ir kolegių kūrybingumas. Nors yra daugybė išleistų knygelių, tačiau Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokyklos/ darželio logopedė metodininkė Genovaitė Mockienė ruošdamasi logopedinėms pratyboms pritrūksta eilėraštukų, tad juos kurti pradėjo pati.  Smagu, kad jais sutiko pasidalinti ir su kolegėmis.

Susirinkimo pabaigoje metodinio būrelio pirmininke 2019 – 2020 metams išrinkta Šilutės lopšelio darželio „Žibutė“ logopedė Zita Šernienė, pavaduotojos pareigos atiteko Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos specialiajai pedagogei Simonai Griciūtei, o sekretorės vietą užims Šilutės r. Katyčių pagrindinės mokyklos logopedė Ilona Vaitiekaitienė.

Kristina Stonytė-Bidvienė,
Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė,
Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė