Archive for lapkričio, 2018

Dalijimasis patirtimi respublikinėje konferencijoje „Sėkmingo ugdymo(si) patirtys“

Nijolė Sodonienė, Kintų pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, dalyvavo respublikinėje bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų, tėvų ir pagalbos mokiniui specialistų teorinėje – praktinėje konferencijoje „Sėkmingo ugdymo(si) patirtys“, kuri vyko 2018 m. lapkričio mėn. 23 d. Šiaulių Medelyno progimnazijoje, ir dalijosi gerąja patirtimi skaitydama pranešimą „Tarpdalykinės integracijos galimybės“.

NETRADICINIAI UGDYMO METODAI PRIEŠMOKYKLINĖJE GRUPĖJE

Lapkričio 22 d. priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio susirinkime išklausėme metodinės veiklos ataskaitą, kurią pristatė metodinio būrelio pirmininkė Vitalija Petronytė. Buvo išrinkta nauja metodinio būrelio taryba, pedagoginių idėjų mugėje dalijomės kolegialiąja patirtimi. Mokytojos dalyvavo pedagoginių idėjų mugėje „Netradicinių ugdymo metodų taikymas ugdymo procese“. Šiuolaikiniame ugdymo procese netradiciniai metodai yra svarbūs ir reikšmingi. Susirinkimo metu mokytoja […]

Socialiniai pedagogai planavo veiklą 2019 metams

Susirinkime dalyvavo būrelio veiklą kuruojanti Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė. Apžvelgėme 2018 m. būrelio veiklą ir pasidžiaugėme, kad beveik viskas, kas buvo planuota pavyko įgyvendinti. Įvyko metodinio būrelio vadovų rinkimai. Socialiniai pedagogai aptarė ir nuolat kylančius neaiškumus dėl jų darbo laiko (kontaktinių ir nekontaktinių valandų) bei specialiųjų  ugdymosi poreikių turinčių mokinių, kuriems skirta socialinio […]

Kaip suprasti vaikus ir koreguoti netinkamą jų elgesį?

Lapkričio mėnesį Šilutės lopšelyje-darželyje  „Ąžuoliukas“ pedagogams ir auklėtojų padėjėjoms organizuotas seminaras „Šiuolaikiniai vaikai.  Kaip juos suprasti ir koreguoti netinkamą elgesį“. Ugdydami vaikus, vis dažniau susiduriame su nuolat kylančiais klausimais: Kodėl vaikai neklauso? Kodėl jie mūsų negirdi? Kodėl  nebeįmanoma su vaiku  susikalbėti geruoju? Patirtimi apie šiuolaikinių vaikų ugdymą(si) dalijosi Silva Striunga, Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos psichologė […]

Kolegialiosios patirties – į Klaipėdos „Vaikystės sodą“

Lapkričio 14 dieną rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis organizavo edukacinę išvyką į Klaipėdos ikimokyklinę įstaigą „Vaikystės sodas“. Vadovė Aušra Rabašauskienė mus maloniai priėmė ir supažindino su įstaiga, kurioje dirba jau 8 metus. Vėliau buvome pakviestos į tris klases, kuriose stebėjome mažųjų sodiečių užsiėmimus, jų mokytojas (kiekvienoje klasėje vienu metu dirba mokytojas ir mokytojo asistentas, […]

Pasidalytoji lyderystė mokykloje

Spalio 24 d. projekto „Lyderių laikas 3“  (LL3) kūrybinė komanda pristatė rajono mokyklų vadovams projekto renginį „Pasidalytoji lyderystė mokykloje“.   LL3 projekto Šilutės kūrybinė komanda kalbėjo apie atliktą darbą tema „Pasidalytoji atsakomybė ir bendradarbiavimas vaiko sėkmei“. Apie efektyvaus ugdymo ir bendradarbiavimo principus, pasidalytosios lyderystės svarbą renginyje kalbėjo ir savo patirtimi apie patyriminio mokymo  taikymą mokykloje […]

Paroda „Paskutiniai rudens etiudai“

Lapkričio mėnesį kviečiame pasigrožėti Šilutės Vydūno gimnazijos I gimnazijos klasių mokinių tapybos darbų paroda „Paskutiniai rudens etiudai“. Idėja buvo stebėti gražią mūsų rudenėjančią gamtą, įžvelgti jos spalvų žaismo ir kitimo šokį, nutapyti tai savo darbuose.  Tai savotiška pagarba mūsų gamtai, kurią visi privalome mylėti ir puoselėti. Mokiniai bando įvairias technikas, pradeda nuo guašo, akvarelės, vėliau […]

Rinkosi lietuvių kalbos mokytojai

Spalio 26 dieną Šilutės žemės ūkio mokyklos Paslaugų ir turizmo skyriuje rinkose rajono mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai. Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Daiva Trijonienė pasidalino naujausia informacija iš respublikinio kalbų mokytojų pasitarimo-metodinių dienų „Ugdymo turinio aktualijos“, vykusio Vilniuje spalio 18 dieną. Mokytoja pristatė būsimas naujoves: Ugdymo programų pasikeitimą, Brandos egzamino keitimo kryptis. Šie pokyčiai […]

Tėvų įtraukimas į specialiųjų ugdymosi poreikių ar kalbos/kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių ugdymo procesą

Paskutinis spalio pirmadienis rajono specialiesiems pedagogams ir logopedams buvo darbingas. Jie rinkosi į Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnyboje vykusį metodinį susirinkimą-apskritojo stalo diskusiją „Tėvų įtraukimas į specialiųjų ugdymosi poreikių ar kalbos/kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių ugdymo procesą“, kurio metu aptarė aktualius veiklos klausimus. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos, specialioji pedagogė, logopedė Kristina Stonytė-Bidvienė pasidalijo įspūdžiais iš […]

Kinestetiniai metodai vokiečių kalbos pamokoje

Lapkričio 7 d. Šilutės Pamario mokykloje vokiečių kalbos mokytojos: Vilma Jančauskienė (Šilutės Pamario pagrindinė mokykla), Eglė Jatautaitė-Budrikienė (Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla) ir Asta Martinkienė (Žemaičių Naumiesčio gimnazija) organizavo šių mokyklų 6 klasių mokiniams bendrą vokiečių kalbos pamoką „Kinestetiniai metodai“. Pamokoje naudoti metodai “ Pavaizduok ir pasakyk vokiškai“, „Bingo“, „Raidžių medžioklė“, „Sudėliok žodį iš akmenukų „, „Kamuoliukas“, „Skaičių galūnės“. Praktikuota judesio veikla įtvirtinant mokinių žinias tikrai pasiteisino, pamoka mokiniams buvo […]