Archive for 24 spalio, 2018

Patirtys matematikos ir kitose pamokose

Spalio 22 d. matematikos, informatikos ir kt. dalykų mokytojai buvo pakviesti į Vinco Tamašausko, Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytojo eksperto, švietimo konsultanto seminarą „Kitokių patirčių, patrauklių aktyviųjų veiklų mugė mokinių matematikos mokymosi pasiekimams optimizuoti“. Rugsėjo mėnesį įvairių dalykų mokytojai gausiai rinkosi ir išklausė to paties mokytojo eksperto kitą seminarą „Individualios mokinių pažangos stebėjimo, pokyčių fiksavimo […]