Archive for spalio, 2018

Ritmika ir ritminiai žaidimai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams

Spalio 15 d. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai išklausė meninio ugdymo (muzikos) vyresniosios mokytojos Daivos Štarevičiūtės seminarą „Ritmika ir ritminiai žaidimai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams“. Lektorė pasidalijo savo patirtimi ir praktiniais įgūdžiais, kuriuos įgijo dirbdamat su ikimokyklinio ir priešmokyklinio  amžiaus vaikais. Muzika yra garsas, o garsą sukelia virpesiai. Visa mus supanti aplinka yra vienokio ar […]

Patirtys matematikos ir kitose pamokose

Spalio 22 d. matematikos, informatikos ir kt. dalykų mokytojai buvo pakviesti į Vinco Tamašausko, Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytojo eksperto, švietimo konsultanto seminarą „Kitokių patirčių, patrauklių aktyviųjų veiklų mugė mokinių matematikos mokymosi pasiekimams optimizuoti“. Rugsėjo mėnesį įvairių dalykų mokytojai gausiai rinkosi ir išklausė to paties mokytojo eksperto kitą seminarą „Individualios mokinių pažangos stebėjimo, pokyčių fiksavimo […]

Metodinė diena Usėnuose „Mokinio individualios pažangos stebėjimas. Patirtys, pastebėjimai, sprendimai“

Spalio 24 d.  Martyno Jankaus zonos pradinių klasių mokytojai rinkosi Šilutės Usėnų pagrindinėje mokykloje. Šios dienos susitikimas buvo skirtas pasidalyti mokyklų mokytojų sukaupta patirtimi, kaip sekasi stebėti mokinių pažangą, kur ir kaip ją fiksuoja ir kaip skatinti mokinius, siekiant aukštesnių ugdymosi pasiekimų. Jau kieme pasitikę mokinukai džiaugėsi svečiais, palydėjo mokytojus į klasę. Gėlėse skendintis mokyklos […]

Šilutės rajono geografai – aktyvūs ir atviri naujovėms

Spalio 17 dieną rinkosi Šilutės rajono geografijos mokytojų metodinio būrelio nariai. Pirmas  susitikimas po vasaros buvo gausus dalyvaujančiųjų skaičiumi – susirinko visi rajono geografai. Susirinkimo tema – „Geografijos dalyko ugdymo turinio kaita, realijos ir perspektyvos“. Susitikimo metu pasidalinta įspūdžiais iš vasaros. Aptartas mokytojų etatinis darbo modelis. Adolfas Urbonas pristatė Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos forumo aktualijas. […]

Tikybos mokytojai svečiavosi Telšiuose

Spalio 9 dieną Šilutės dekanato tikybos mokytojai svečiavosi Telšiuose, kur vyskupo Kęstučio Kėvalo sukviesti suvažiavo katalikų tikybos mokytojai iš visos vyskupijos. Susitikimas prasidėjo Eucharistijos šventimu šv. Antano Paduviečio katedroje. Po šv. Mišių mokytojai rinkosi vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos auditorijoje, kurioje vyko konferencija. Vyskupas Kęstutis Kėvalas mokytojams pristatė ir paaiškino 10 krikščioniškojo socialinio mokymo principų […]

Etikos ir kitų mokomųjų dalykų integravimo prasmė ugdymo procese

Spalio 10 d. rajono etikos mokytojai apskritojo stalo diskusijoje „Etikos ir kitų mokomųjų dalykų integravimo prasmė ugdymo procese“ dalijosi kolegialiąja integruotų veiklų pamokose patirtimi. Danutė Marozienė, Šilutės žemės ūkio mokyklos etikos mokytoja, pasidalijo kolegialiąja patirtimi, kaip pavyko istorijos ir etikos dalykų pamoka „Holokaustas – nusikaltimas žmoniškumui“. Taip pat apie etikos-lietuvių kalbos dalykų projektinę veiklą „Kalbos […]

Smėlio terapijos taikymas

Spalio 9 dieną rinkosi rajono psichologų metodinio būrelio nariai. Susitikimo metu psichologė Eglė Kelpšienė pristatė  smėlio terapijos metodą. Smėlio terapijos metodas yra populiarus ir plačiai pritaikomas darbui su vaikais ir suaugusiais. Smėlis – puiki medžiaga išreikšti savo vidinius išgyvenimus, papildomai naudojamos figūrėlės padeda sukurti artimą aplinką. Psichologės diskutavo apie naudojamo smėlio rūšis, būtinų figūrėlių kolekcijas, […]

Mieli Mokytojai,

su Tarptautine Mokytojų diena!  …Jums – gražiausi gėlių žiedai, nuoširdi padėka, mintimis esame drauge. Nuoširdžiausi sveikinimai Mokytojams, kuriantiems mūsų gyvenimus, ateitį, siekius ir tikslus. Mokytojams, kuriantiems mūsų šiandieną ir rytojų! Švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas

PARODA „SPORTUOJAME IR DŽIAUGIAMĖS“

Visą spalio mėnesį Švietimo pagalbos tarnyboje kviečiame pamatyti Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytojos Neringos Undraitienės autorinę fotografijų parodą „Sportuojame ir džiaugiamės“. Parodoje eksponuojamos fotografijos byloja mokyklos bendruomenės įsitraukimą į įvairias sporto veiklas. Mokykloje vyksta įvairių sporto šakų varžybos, kuriose gali dalyvauti įvairaus amžiaus vaikai. Pertraukų metu mokiniai dalyvauja aktyviosiose pertraukose. Mokyklos bendruomenė […]