BENDRUMO SĄŠAUKA “BALTŲ VIENYBĖS DIENA”

Rugsėjo 22 dieną minima Baltų vienybės diena  – tai Lietuvos ir Latvijos atmintina diena,  pažymint 1236 m. Saulės žemėje įvykusį Saulės mūšį. Rugsėjo 20 dieną  jau trečią kartą ant Juknaičių alkakalnio į pilietiškumo ir etnokultūros integruotą pamoką susirinko Juknaičių pagrindinės mokyklos 7-10 klasių ir Šilutės pirmosios gimnazijos bei Vydūno gimnazijos mokiniai ir mokytojai.

Sąšauka buvo pradėta giedant Tautišką giesmę. Vėliau mokiniai susipažino su trumpa baltų vienybės dienos istorija ir išgirdo Juknaičių Alkos kalno legendą. Susirinkusieji turėjo galimybę susipažinti su baltų ženklais, kurių parodą surengė Šilutės pirmosios gimnazijos technologijų mokytojos Nijolės Titienės vadovaujami Juknaičių pagrindinės mokyklos ir Šilutės pirmosios gimnazijos mokiniai.

Kad sąšaukos dalyviai tikrai pajustų bendrumo ir vienybės jausmą, visi dalyviai buvo pakviesti į vienybės ratą aplink laužą, kur dainavo ir šoko ratelius pagal liaudies muziką bei vaišinosi tradiciniais lietuviškais kaimiškais patiekalais.

Baltų vienybės dienos paminėjimas jau tampa puikia tradicija, vienijančia rajono mokyklų bendruomenes. Už šią idėją ir organizavimą reikia padėkoti rajono etninės kultūros mokytojų/ ugdytojų metodiniam rateliui, jo pirmininkei Rasai Gailiuvienei ir Šilutės pirmosios gimnazijos istorijos mokytojai Laimai Toliušienei. Organizatoriai tikisi, kad kasmet vis aktyviau į šios dienos paminėjimą įsitrauks ir  kitų rajonų mokyklų bendruomenės.

Gitana Pociutė,
Juknaičių pagrindinės mokyklos mokytojos